פרשת "שמיני"- חומש ויקרא ט'-יא'

בס"ד
מבט לשבת: פרשת "שמיני"- חומש ויקרא ט'-יא'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

הזכות לברֵך ולהתברֵך!

הרגע הגדול הגיע. הרגע אשר ציפו לו במשך כל אותם חודשים ארוכים בהם עמלו, חתכו, נשאו, מדדו, יצקו, רקעו, תפרו, טוו, חיברו, קישטו וטרחו בכל מאודם – בבניית המשכן!
בתום שמונת "ימי המילואים", ימים בהם חנכו את המשכן ואת כל כליו, ו"התאמנו" בתיפעולו ,
סוף סוף הגיע הרגע המיוחל – השראת השכינה על עם ישראל ועל העולם כולו.

במעמד הגדול עומד אהרון, שנמשח לכהן גדול, ומברך את עם ישראל. הכתוב אינו מפרש במה ברכם, אולם חז"ל אומרים שברך בברכה הכתובה בחומש במדבר:
"יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְמְרֶךָ/ יָאֵר ה' פָנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶךָּ/ יִשָא ה' פָנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵם לְךָ שָלוֹם".
אהרון בחר בברכה המיוחדת הזו, הכתובה בהתייחסות אישית , ובלשון יחיד לכל יהודי. בברכה גלום כוח קדושה מיוחד המאציל על כל אחד ואחת מישראל את שכינתו של הבורא.

במקורותינו מודגשת סגולתה של "ברכת הכוהנים", לשמירה ולהגנה על המתברך, ויותר מכך – לרומם את האדם ולהביאו לדבקות בבורא. אומר הרבי שהברכה היא כמו גשם. קודם יש לחרוש ולזרוע ואחר כך ע"י הברכה נעשה מגרעין אחד – פי כמה וכמה יותר. כאשר האדם משתדל לעשות מצוות לפי כוחותיו המוגבלים – הבורא נותן לפי כוחותיו הבלתי מוגבלים: בריאות, פרנסה והצלחה.
ברכה עד בלי די !
הכהנים, בני-אהרון, פורשים ידיהם ואצבעותיהם ומברכים לאורך כל הדורות, באופן המיוחד של
"סוד נשיאת כפיים", את כל עם ישראל. דווקא הם שזכו להיוולד למשפחת כהנים, ניחנו בכח המיוחד הזה המאפשר להם, מעצם היותם כוהנים, לברך בברכות שיורדות מכוחו של הבורא ולשמש "צינור" להורדת השפע האלוקי על עם ישראל. אסור להם להוסיף או לגרוע על פי מחשבותיהם או רגשותיהם, אפילו אות אחת בברכה, כי הם רק שליחים לדבר הבורא. הם עצמם כלולים בברכה, משום היותם בבחינת "הקרוב-קרוב – קודם", וזוכים מהברכה היורדת מלמעלה שעוברת דרכם ובאמצעותם לכלל עם ישראל. מכך,כל המברך את הזולת – מתברך ! כדאי תמיד לברך …

יש לדעת שכך זה גם כיום אצל כל יהודי ששייך למשפחת הכהנים – בין שהוא מקיים תורה ומצוות , ובין שמסיבות כלשהן עדיין רחוק מכך. קיים בו, בדרך כלל, הפוטנציאל להאציל באמצעות ברכה זו , ברכת שמיים – על כולנו. לכן, בכל עת שקוראים בתורה, פונה גבאי בית-הכנסת לציבור המתפללים , בשאלה ובתקווה, לברר אם מצוי כהן בין באי-בית הכנסת, כדי לכבדו ולהעלותו ראשון מכולם בקריאת התורה, ובנוסף לזַכּוֹת באמצעותו את המתפללים ואת כל ישראל בברכת הכוהנים הקדושה.

למרות הזְכוּת הבלעדית שניתנה רק לכהנים בלבד לברך את כלל ישראל – הנה,כל יהודי,הוא קדוש במהותו. גם מי שאינו כהן, ברשותו וביכולתו לברך בזמן תפילתו בבוקר,בברכות השחר, וכן גם בלילה, לפני השינה, בברכת שמע על המיטה את "ברכת הכוהנים" הכתובה בסידור, בנוסח התפילה.
זו לבטח הכנה או "תירגול" המכשיר אותנו, כל ישראל, לקראת הגאולה האמיתית והשלימה, אשר אז נהיה כולנו בדרגת כהנים – כמו שכתוב ואתם תהיו לי ממלכת כהנים עם קדוש!

הדלקת נרות: 5:21 שבת שלום ומבורך
צאת השבת : 6:30 דוד טל

סגור לתגובות.