מבט לשבת פרשת "בחוקותי" ו – ל"ג בעומר

בס"ד
מבט לשבת פרשת "בחוקותי" ו – ל"ג בעומר.
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

אפשר לסמוך עליו
מדהים להיווכח שוב ושוב בכל שנה, את ההתמדה, הנחישות, התחרות והעזרה ההדדית, של הילדים והנוער הסוחבים ומושכים ועומסים על עצמם במסירות נפש, כסבלים צעירים, אוספי גרוטאות ומנקי
-חצרות שאינם מוותרים – ואפילו כפיס עץ קטן לא נעלם מעיניהם. מגיע להם צל"ש, לחבריה!
והכל לאן? לרחבה הגדולה שליד משפחת סילוורמן, אצלנו בשכונה,(בדומה לבטח גם במגרשים שבשכונות שלכם..) למדורת ל"ג בעומר !!
אז מהו סודו של היום המיוחד הזה? מה נשתנה היום הזה מכל הימים בשנה? מה יש בו שמלהיב את רבבות ישראל, בארץ ובכל תפוצות העולם, לאסוף עצים וקלונסאות, שברי כסאות ושולחנות, – ולהדליקם ?
ומהי האש הבוערת באלפי-המוני יהודים, מכל המגזרים, העדות והמעמדות: דתיים וכאלה שאינם, אנשי בידור ואברכים, חיילים ועקרות בית, אנשים נשים וטף – תופעה חוצת מיגזרים. מה מניע אותם לעלות דווקא ביום הזה -דווקא למירון ?
…והתהלוכות הענקיות, ובהן ילדים והורים צועדים יחד בשמחה במפגן גדול של אחדות יהודית.

מה מאחד אותנו ביום הזה, היום השלושים ושלושה לספירת העומר,הקרוי ל"ג בעומר מכל הימים? כאשר לפתע, בתוך ימי ספירת העומר הרציניים של תיקון וחשבון נפש – אנחנו משנים כיוון , מדליקים ושרים ורוקדים – מה פישרה של שמחה זו?

הפשר הוא הקשר ל: רבי שמעון בר יוחאי ! רשב"י ! זה יומו הגדול ! יום של הוד,לא רק הוד – אלא הוד שבהוד.. גילוי אור עליון יחיד ומיוחד. היום בו גילה לתלמידיו את סודות התורה הטמירים, גילויים נעלים ביותר, שנכתבו אח"כ בספר הזוהר הקדוש. היום בו הסתלק מן העולם כשלהבות- אש מרצדות סביב מטתו – והותיר צוואה שיום זה יקבע ליום שמחה והילולא – לדורות.( המילה הילולא מקורה בארמית, ופירושה, שמחת חתונה). רשב"י הקדוש, ציווה לא להתאבל אחריו – אלא לשמוח בשמחתו בשובו למקורו ולהתאחדותו עם בוראו – איחוד המסמל כעין חתונה.
בכל שנה ושנה, בתאריך המקביל ליום בו השלים הצדיק את שליחותו בעולם הזה – ממשיכה נשמתו לעלות למדרגות רוחניות גבוהות יותר ומשם להרעיף ברכות על כלל ישראל. ובלשון הגמרא: "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק". ועל זה יש לשמוח ! אין ספור סיפורים ומעשי- ניסים מתגלגלים ומסופרים אודות הישועות שפעל רשב"י לרבים אשר באו לפקוד את קברו במירון, ובטוחני שכל אחד שמע פעם על מופת מרשב"י. זהו מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה.

על רשב"י נאמר : "תורתו אֻמנותו". הכוונה: התורה לדידו היא אומנות חייו. הציר המרכזי של כל הווייתו ומעשיו. כמו אצל אומן שעיסוקו זורם בעורקיו, והוא חי אותו ונושם אותו תמיד – כך התורה היתה "העסק" של רשב"י. הוא העניק את הכוח להחדיר את האלוקות שלמעלה מהעולם – בתוך העולם, לא רק עִל ישראל, אלא על העולם כולו, באומרו: "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין" – ואפשר לסמוך עליו !

ויהי רצון שעל ידי לימוד פנימיות התורה (החסידות), שזאת באפשרותו של כל יהודי בימינו, נתוודע לאוצר רזי תורתנו הקדושה, תוך הבנה והשגה. וכלשון הזוהר: "בהאי חיבורא דילך". שמובנו: לכל יהודי,(ולא רק ליחידי סגולה)יש זכות להתחבר ליהלום שבכתר.כמאמר הזוהר: "בהאי יפקון מן גלותא". אתו – עִם ספר הזוהר הקדוש, יוצאים מהגלות."פטנט מרשים" לזרוז הגאולה האמיתית והשלימה שאנו בצפיה לקראתה.

ל"ג שמח
הדלקת נרות: 7:00 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 8:15 דוד טל

ביום ראשון, ל"ג בעומר, בשעה 11:00 תתקיים בגן פיסגה, פעילות לילדים: משחקי שדה, בניית מערות בחול, וסיפור מעניין היום.
ילדים והוריהם מוזמנים.

סגור לתגובות.