מבט לשבת חוקת חומש במדבר

בס"ד
מבט לשבת חוקת חומש במדבר
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

נָחָש ! – אז מה ?
העיקר בלי פאניקה. לא לברוח. תנועות חדות יוצרות חרדה אצל "האוייב" הזה והוא באופן אינסטינקטיבי מגיב באופן מסוכן.
אז מה לעשות? בעוד שורות ספורות נדע.
עכשיו נשאל מה הקשר בין מבט לשבת – לנָחָש? שאלה טובה ! לפנינו תרגיל קטן שיאפשר להבין ת'עניין .
בלי להתבייש, כשאתם מבקרים במרכז רפואי כלשהו (עדיף כמובן במחלקת יולדות או במחלקת עור אחרי פילינג קוסמטי של החבר שרוצה להראות צעיר יותר..) השתדלו לשאול, בידידות כמובן, את מישהו מהסגל הרפואי, אם ידוע לו מהו הסמל של איגוד הרפואה?
אם ידע, תנו לו נקודה טובה ועיברו לשלב ב' לשאלה הקובעת: מדוע כל המרכזים הרפואיים בחרו בסמל זהה – נָחָש !?

תתפלאו. להרבה רופאים ואחיות לא ידוע וגם לא מובן מה הקשר בין נחש המסמל מוות (בעטיו נגזרה מיתה בעולם, בחטא עץ הדעת), לבין הרפואה שעניינה בריאות וחיים. עובדה! האירגון הזה בחר בסמל המעורר חרדה בלב ילדים ואנשים. למה דווקא נחש? מדוע לא פֶּרח יפה, או אריה-מלך החיות, או אפילו יונה לבנה שאפשר ללטפה? לא כדאי להתאמץ, ה- כ- ל כתוב בתורה ! גם על הנחש המדובר הזה.

בני ישראל מחפשים שוב על מה להתלונן. מתגעגעים כביכול "לסיר הבשר". הבורא מעניש אותם בנחשים ארסיים. העם מבקש על חייו ומתחרט. משה מתפלל, הבורא נענה לתפילתו ומציע פתרון שמתאים לרפואה אלטרנטיבית, באופן של דומה בדומה – הצבת נחש נחושת על נֵס, מוט גבוה. נֵס רוחני קורֶה. מי שהוכש ונשא עיניו למעלה – נרפא ! ככתוב: " והביט אל הנחש וחי".
לרבים מאתנו הסיטואציה הזאת מוכרת. בשעת מצוקה אנו מרימים עיניים למעלה, מכוונים את הלב, מתפללים – ומייחלים לנֵס.
"נֵס" מלשון נסיון. ישנם לפעמים כל מיני "נחשים" המהווים סכנה בחיים. אז במקום לנוס מהם בבהלה, אפשר לעצור להביט למעלה, להתפלל, להתחבר ולהעצים את האמונה בבורא. כך נחש שמטבעו ממית, הופכת מציאותו לגורם מחייה – בכוח הבורא. ההתבוננות הזאת מביאה את האדם לתובנה חדשה נוכח הסכנה, לריאליזציה, לחיפוש פתרונות שיאפשרו חיים טובים יותר, שיהפכו את המצב מקצה לקצה. מסכנת אבדון ואיבוד הדרך –ל"שירי דרך" חדשים עם מסר משמעותי, עם מסורת ערכית לחיים.
על פי הקבלה והחסידות, הנחש נמשל ליצר הרע. כאשר האדם נושא עיניו לשמיים, הוא מכניע את הנחש=היצר , מחבר את עצמו לבורא, ובכך הופך את חייו ויוצק בהם משמעות חדשה עם מרחב מִחיָה רוחני חדש. כידוע, חז"ל דרשו ש"נָחָש" בגימטריה אותיות "משיח". איזה מהפך !
ברפואה, כל רופא הוא השליח של "רופא כל בשר" – של הבורא. המושג "נס רפואי" מוכר לרבים, וידוע כוח ההשגחה העליונה במקרים רבים שנִראו כ"אבודים"..
הנחש שמסמל את המוות – הוא גם הנחש שמסמל את הרפואה ואת החיים הנצחיים שיהיו בימות המשיח. במקום מחלה תהיה מחילה והחלמה, החושך יהפוך לאור, ונזכה במהרה לעלות לבית המקדש בגאולה האמיתית והשלימה ! אמן !!

הדלקת נרות : 7:22 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 8:35 דוד טל

סגור לתגובות.