מבט לשבת מטות חומש במדבר

בס"ד
מבט לשבת מטות חומש במדבר
מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש
IN GOD WE TRUST
השבוע, בפרשתנו, נדמה שמוצגת לפנינו בעיה חשבונית מילולית, תרגיל מתמטי פשוט המתאים לתלמידים בבית הספר היסודי.
בני ישראל נצטוו להילחם במדיין. כשמו כן הוא, שיצא נגד ישראל תוך מדון ומריבה. ישראל ניצחו במלחמה, והבורא ציווה לחלק את השבי שנפל בידיהם ל-2 חלקים שווים. חצי אחד יקבלו שנים עשר אלף לוחמים שהשתתפו במלחמה, ומסכום זה יפרישו מס קטן מאד , אחד מחמש מאות , דהיינו חמישית האחוז – לקודש, לכהן.
החצי השני יינתן לאנשי העורף, לכלל ישראל, וממנו יפרישו מס גדול פי עשר, מהמס שנצטוו הלוחמים, אחד מחמישים – תרומה נכבדה, תודה לבורא.

מסובך ? לא כל כך. הוגן? זה כבר לא שייך לשיעור חשבון, אלא לשיעור תורה, ובדגש על פנימיות התורה על פי הקבלה והחסידות.
התורה מוסרת, שלא כהרגלה, פירוט גדוש ומדוקדק שנראה לכאורה מיותר, של כל המלקוח שנתפס במלחמה: כמה צאן, כמה בקר, ואפילו כמה חמורים וכו'. מדוע? הרי הבנו את עקרון החלוקה ההוגנת – החצי האחד ללוחמים, שמגיע להם לקבל יותר מכולם, בשל מסירות נפשם הגדולה, בצאתם להלחם, והחצי הנותר לכלל ישראל, אנשי העורף. חלוקה פשוטה ומדוייקת, בלי שום יתרה או שארית כלשהי.
אז על מה ולמה מקדישה התורה, הידועה בקימוץ מילותיה, פירוט מלא, מסורבל ומדוקדק כל כך של כל הפרטים של השבי, אשר את כולם נצטוו לחלק בפשטות לשני חצאים שווים, ובנוסף לבצע חלוקה נוספת בחמישים ובחמש מאות?

מסביר הרבי: על פי טבע, במספר עדרי הבקר ובעלי-החיים למיניהם, חל בהם שינוי טבעי . יש בהם פרטים המתרבים, וישנם כאלה הכלים ומתמעטים. פרה המליטה, כבשה מתה, חמור קרס.. היום מספר העדרים כך וכך ומחר – עשוי להשתנות. וראה זה פלא, למרות השינוי הטבעי, התרחשה לעיני כולם תופעה נדירה ומופלאה – הוראת הבורא התקיימה באופן מושלם. גם אם התפגרו אי אלו בהמות, כשם שנולדו עוד כך וכך עיירים, המציאות המתחדשת הזאת לא שינתה את אופי החלוקה , והתבצעה חלוקה מושלמת ללא שארית וללא יתרה כלשהי, בדיוק כפי ההוראה שנתן הבורא מלכתחילה.

מכאן למדים, שכאשר הבורא נותן לנו משימה – הוא מאפשר לנו גם ליישמה במלואה.
אין שום תירוץ להיתלות בנסיבות כלשהן, ולדָמות שכאילו המשימה אינה ברת ביצוע, ולא ניתן לקיימה. את כל המשימות שהן למעשה המצוות שניתנו עבורנו ולמעננו, מצוותיו ניתן לבצע, ובלי תירוצים. הכל מתאפשר! גם כאשר נדמה שהמציאות החדשה מחייבת הערכות חדשה שתהא תואמת לזמן החדש שבו נולד דור חדש… המצווה בשלמותה שרירה ומתקיימת, בלי להוסיף ובלי לגרוע. בדיוק – כפי שנדרש!

בימים אלה של בין המיצרים, ימים הרי גורל לישראל, מתעצמות מילות השיר הפופולארי: "אין לי ארץ אחרת….כאן הוא ביתי"! נשמור על הבית היפה הזה, ועל כל דייריו, ונודה לבעל הבית על כל ניסיו ונפלאותיו.
האו"ם? נתניהו? כיפת ברזל? אובמה? אפילו אצלו, על כל דולר, מופיעה הכרה בבורא עולם!
רק הבורא שיביא לנו את המשיח בקרוב ממש, ואז יהיה טוב ושקט ל- כ- ו- ל- ם !

הדלקת נרות : 7:18 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 8:29 דוד טל

סגור לתגובות.