מבט לשבת פרשת מסעי חומש במדבר

בס"ד

מבט לשבת פרשת מסעי חומש במדבר
מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש
העוצמה שתפילה
בפרשתנו מדובר על מי שהרג נפש בשגגה, כתוצאה מרשלנות, מאי ציות לחוק, או מחוסר זהירות. דברים שקורים לדאבוננו כמעט מידי יום, חס וחלילה, בתאונות דרכים בתאונות עבודה, וכדומה.
האדם שהרג שלא מתוך כוונה, צריך כפרה והגנה מנקמת משפחת ההרוג.כעיקרון התורה שוללת נקמה וגאולת דם,ונוקטת באמצעים שונים במטרה להגן על הרוצח בשגגה. ניתנת לו האפשרות לנוס ולחסות בעיר מקלט, הרחק מרוגזה של משפחת ההרוג, בבחינת רחוק מהעין – רחוק מהלב, עד שירגעו הרוחות .
כדי להקל על הנמלט, חייבה התורה לסלול דרכים רחבות, ולהציב שלטים ותמרורים בצמתים , במטרה להנחות אותו להגיע בקלות וללא עיכובים אל היעד.

בכל בתי המשפט נוהגים לפסוק את משך הזמן שבו יחוייב האסיר לרצות את עונשו. שנה, עשר שנים או מאסר עולם. במקרה דנן, התורה לא קבעה כמה זמן ישב בעיר המקלט – שהותו נמשכת ותלויה עד לזמן פטירתו והסתלקותו מן העולם של… הכהן הגדול !
כך יוצא מצב, שבעת שההורג נכנס לעיר המקלט, והכהן הגדול, גדול באמת, וחוגג או-טו-טו 120 – וונפטר והולך לעולמו, – האסיר זוכה לצאת מיד לחופשי. עלולה להיות גם סיטואציה הפוכה. העבריין נכנס למקלט, כאשר הכהן הגדול שזה עתה נכנס לתפקידו, צעיר בשנים, בריא ומאריך ימים, אזי האסיר יאלץ , בלית ברירה, להמשיך לשבת בעיר המקלט – ולייחל למותו.
העניין הזה מעורר תמיהה. איך זה שרק מותו של הכהן הגדול מעניק לרוצח תעודת שיחרור ?
נשמע אבסורדי וחסר הגיון. מה הקשר ?!
בקשר לזה מסופר בגמרא, שאמו של הכהן הגדול, חששה שכמיהתו של הרוצח לצאת לחופשי, תגרום לו להתחנן בתפילה לפני בורא עולם, ולבקש לצאת – תפילה שעלולה לזרז את מותו של בנה. על כן טרחה ועמלה והביאה מלוא הטנא, מיני מאכלים ותופינים ומעדנים מיוחדים כדי "לפנק" את הרוצח ולרכך את לבו, שירגיש בעיר המקלט כמו בבית, ולא ירצה לצאת לחופשי, וכך לא תהיה לו עילה להתפלל לזרוז מותו של בנה.

אז איך זה שרוצח בשגגה, וכהן גדול, בעל המעמד הבכיר ביותר מבחינה מוסרית ורוחנית, תלויים זה בזה ? אחד קיפד חיים – והאחר, בזכות פעולותיו וברכותיו, עשוי להאריך את חיי הזולת.
אז מי צריך לפחד ממי? וממה בכלל יש לכהן הגדול להתיירא? מתפילתו של פושע ? וכי מה מסוגל עבריין לחולל בתפילתו – לעומת עוצמת התפילה הזכה והאדירה הבוקעת מפיו של כוהן גדול..?

כנראה שהבורא אוהב את התפילה של כל יהודי, אפילו את תפילתו של רשע ועבריין הנמצאים בתחתית המדרגה. לכל אדם ניתנת הזכות להתפלל. צדיק או רשע, כסיל או חכם.
התפילה משולה לסולם המחבר את האדם לבוראו. היא עולה משלב לשלב ומתדפקת אצל כסא הכבוד. יש לה עוצמה מיוחדת כאשר היא נובעת מעומק הלב, מכָּוונה טהורה או מֵעַיִן דומעת…
גם אם אין ערבוּת לכך שהתפילה תניב תוצאות מיידיות – בכוחה לפעול להטיית הכף לטובה,
והכל כמובן , על פי שיקוליו של בורא עולם.
כאשר מצרפים מעשים טובים לתפילה זכה – זה מַתכּוֹן המניב תוצאות רצויות ומועילות לכולם.
ברגע אחד, יכול כל יהודי בתפילה להתקרב לבורא – "קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת".

בימים אלה, יותר מתמיד, ראוי להתפלל ולבקש בתחנונים מבורא עולם, עבור כל חיילינו, ועבור כלל ישראל, שימשיך לסוכך ולהגן עלינו, ושילחֵם את מלחמתנו. בשבת זו מברכים את חודש מנחם אב , ומסיימים חוּמָש "בָּמִדבַּר" בקריאה חגיגית "חזק חזק ונתחזק"! שנזכה בעזרת ה' לשבת לבטח ובחגיגיות בארצנו היפה, והעיקר – שנזכה כבר לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש !

הדלקת נרות: 7:14 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 8:24 דוד טל

סגור לתגובות.