מבט לשבת פרשת דברים – שבת חזון

בס"ד
מבט לשבת פרשת דברים – שבת חזון
מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש

כולנו צוק איתן

לזכות כל חיילי צבא ההגנה לישראל לשובם לשלום בריאים ואיתנים, ולהחלמתם המהירה של כל הפצועים, ברכות על כולם בעזרת השם.
כולנו אתכם !

השבת שלפני תשעה באב נקראת "שבת חזון", על שם הפסוק בהפטרה שקוראים השבת: "חזון ישעיהו בן אמוץ". חזון במובן מראה, מחזה – נבואה.
.
רבי לוי יצחק מברדיטשוב, סנגורם של ישראל אומר שכל אחד ואחת מעם ישראל זוכה בשבת זאת לקלוט שידור רוחני מיוחד המאפשר לראות ולחוות באופן רוחני את בית המקדש השלישי – הנצחי.

אומר הרבי מליובאוויטש שזו דרישת שלום מהבורא, "תזכורת" לימים מיוחדים אלה, הקשורים לחודש הזה, שבמקורו קרוי "אָב" . חודש שמקדימים ומוסיפים לו גם "מנַחֵם".
מסביר הרבי שההוספה הזאת מורָה על משמעות חדשה היצוקה בשמו החדש והאמיתי : "מנחם אב ", תוספת המצביעה על הענקת כוח נוסף ועל מהפך לטובה , שבו יֵנַחֵם וִישמֵחַ האב- הבורא, את בניו – ישראל. (אחרי העניינים הבלתי רצויים שאירעו לאורך ההסטוריה בחודש אב, ובהם: חטא המרגלים, חורבן שני בתי המקדש, ובדיוק לפני תשע שנים פינוי גוש קטיף ועוטף עזה) מכאן, שאחרי הירידה תבוא העליה שהיא הנחמה הגדולה בגאולה האמיתית והשלימה, בבניין בית המקדש שיהיה נעלֶה מקודמיו, ונצחי – עדי-עד!

אהבת ישראל המקיפה והמחבקת שאנו עדים לה בימים מיוחדים אלה, מוצאת את ביטוייה בערוצים רבים רחבים וגדולים. כולנו יחד מדן ועד אילת, שמאל וימין, ערים וקיבוצים, מושבים וערי פיתוח, כ-ו-ל-ם בדבקות ובנחישות נושאים תפילה מעומקא דליבא למען ההצלחה במשימה הצבאית הלאומית, ושובם לשלום של כל חיילינו.

כולנו עם אחד וחזית אחת כ "צוק איתן" באמונה עמוקה, שארצנו הקטנטונת והיפה , ארץ ישראל, זה המקום הבטוח ביותר לכל יהודי. כי כאן מקום המקדש, מקום אשר השכינה לא סרה ולא תסור ממנו לעולם.

בזכות מנהרות האור המשופעות באהבה כה גדולה מכל העם הזה באלומות-אלומות מאירות של מעשים טובים, בזכות מסירות הנפש והגבורה הגדולה של חיילינו – נזכה לאור הגאולה האמיתית והשלימה, ולחיי העם הזה שכמה טוב שהוא כזה… ! !

הדלקת נרות : 7:09 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 8:18 דוד טל

סגור לתגובות.