מבט לשבת ואתחנן "שבת נחמו"

בס"ד

מבט לשבת ואתחנן "שבת נחמו"
מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש

אַחֲרָי !

בשבוע שעבר פורסמה בעתונות רשימה מצערת ומרה של חללי צה"ל שנהרגו במבצע "צוק איתן".
עברנו על הרשימה הקדושה ברטט . לא דילגנו על שום שם. כולם , כולם בנינו – גיבורי ישראל ! שמנו לב גם לציון דרגותיהם של הגיבורים ז"ל. סגני אלופים, רבי-סרנים, סרנים, קצינים וסמלים. הם היו הראשונים , "חוד החנית" אשר נטלו בהכרה מלאה את הסיכון הגדול על עצמם, תוך הפגנת מנהיגות אמיתית של מסירות בגופם ובנפשם בהגינם על כל בית בישראל!
הם ההולכים ומסתערים בָּראש תוך ידיעה ברורה שכל תרחיש שיִקרַה – עליהם יִקרֶה!
תופסים אחריות ! הם העֵדוּת למנהיגות יהודית שחרטה על דגלה את הקוד הצה"לי ההירואי והמוסרי – "אַחֲרָי" !
"אַחֲרָי", מילת המפתח של כל לוחם יהודי, משמעותה – מאה אחוז לקיחת אחריות, מאה אחוז דבקות במשימה ומאה אחוז דוגמה אישית חיה לכל הפיקודים. בלי לחפף.. ! בלי שום הנחות .
ראש גדול עם לב זהב ..

איך הקוד הזה פועל תמיד לאורך כל תולדות ישראל? מה מעורר אותו בשעת מבחן, להתגלוֹת במלוא עוצמתו אצל לוחם גולני, שריון, הנדסה, צנחנים ויֶתֶר החילות באוויר בים וביבשה ?!
המקור ללקיחת האחריות הזאת תוך תעצומות הנפש, תולדתו בראש, במנהיג הראשון, במפקֵד והמדריך שהוביל את עמנו תוך לקיחת אחריות טוטאלית והרים את הדגל "אֲחַרָי" – משה רבנו !
את "הגֵן"הזה הוא הנחיל לכל יהודי. הניצוץ הזה מאיר בכל לוחם בבואו להגֵן על הבית – על המולדת.
זה קוד שלעולם לא יטושטש. זהו סימן ההיכר הטבוע בכל חייל בישראל.

בפרשתנו, משה רבנו, המנהיג והלוחם המוערך ביותר מאז ומתמיד, המוביל באהבה ובאחריות את עמו כרועה את עדרו, מתחנן ומבקש מהבורא להכנס לארץ המובטחת. ארבעים שנה הוביל את עם ישראל במדבר, אהב אותם ודאג לכל מחסורם, התפלל בעדם, הִפְנִים בהם ערכי-יסוד רוחניים נצחיים, והביא להם את התורה – מורשת הנצח של כל יהודי. היתכן שתפילתו של גדול המנהיגים, אשר דיבר פנים אל פנים עם הבורא, היתכן שתפילתו לא תענה?
מסביר הרבי: תפילתו של משה נזקפה לו לזכות ולא לחובה. זה ברור שלא בגלל חטא כל כך שולי, שהיכה בסלע ולא דיבר אליו – לא יכנס לארץ המובטחת.
אם אכן היה מֵדַבֵּר אל הסלע, והסלע היה מוציא מים, היה בכך כדי לעורר קיטרוג על עם ישראל בזמנים שסרו מהדרך. אבנים שמעו את דבר הבורא ומילאו את רצונו – וישראל יהיו גרועים מאבן ?
לכך לא הסכים משה. נטל עליו אחריות, הִמְרָה את פי הבורא, העיקר למנוע קיטרוג והוצאת לַעַז וּגנוּת על עם ישראל.
היתה לו, למשה רבנו אופציה טובה המאפשרת לו להכנס לארץ – אבל ללא דור המדבר, שנגזר עליהם שימותו במדבר. אלא שמנהיג אמיתי ורועה נאמן אינו זונח את עדרו. משלא הסכים הבורא להכניס את משה יחד עם הדור הזה, וִיתֵר משה על זכותו ונשאר אתם במדבר. זו אחריות למופת. זו הנהגה ומסירות נפש אמיתית. וויתור על נהנתנות וסיפוק אישי למען אידיאל ערכי ומוסרי.

תפילה אינה שבה ריקם. תחינתו של משה רבנו להיכנס עִם דור המדבר מבלי להיפרד מהם – התקבלה. היא תתממש בעת הגאולה האמיתית והשלימה ויקויים הכתוב בספר ישעיהו פרק כו' יט:
"הקיצו ורננו שוכני עפר", ומשה רבנו, ודור המדבר, וכל נשמות ישראל לדורותם, וחללי צה"ל זכרם לברכה,יקירינו גיבורינו – בתוכם.
אז תתקיים נבואת הנביא ישעיהו: " שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו לך " – בקרוב ממש!

הדלקת נרות :7:03 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 8:11 דוד טל

סגור לתגובות.