פרשת "כי תצא" חומש דברים כא'-כה'

בס"ד

מבט לשבת: פרשת "כי תצא" חומש דברים כא'-כה'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

בנייה על פי תקן !
עמותת "בטרם" הפועלת בכל המרכזים הרפואיים הגדולים בארץ, מקיימת פעולות הסברתיות נרחבות על הצורך ההכרחי להקדים רפואה למכה במטרה למנוע מפגעים צפויים העלולים לגרום לנזקים בגוף ובנפש . עמותה זו יחד עם "האגודה לבטיחות ולגיהות" בוודאי היו עטות על המצווה הכתובה השבוע בפרשתנו, כמוצאות שלל רב, והיו טורחות לצאת בפירסום נרחב כדי להביא למודעות הציבור את המסר העולה מהמצווה – שמירה על חיי האדם, תוך הקדמת רפואה למכה.
כל זאת, כדי שלא יקרה חס ושלום אסון כלשהו, שאז כולם יאמרו : למה לא טיפלנו קודם? ולמה לא נערכנו לבאות? ולמה לא עשינו את מה שצריך היה לעשות? ויקומו וועדות חקירה למיניהן, והתקשורת תחגוג כתמיד, ויפלו עוד נופלים… ולדאבוננו, הדוגמאות הטראגיות שאנו עדים להן רבות הן היום יותר מתמיד, ומצויות בכל מקום : בתחום הגשמי הגופני, ובתחום הרוחני –חינוכי חברתי , והפוליטי , וכמעט בכל תחום בחיינו…

כתוב בתורתנו : "כי תבנה בית חדש – ועשית מעקה לגגך".
התורה היא תורת חיים, ובפרשתנו נוגעת ומתייחסת לכל פן בחיינו בהיבטים אישיים וכלליים כגון: יציאה למלחמה , חוקי עובד-מעביד, דיני-ירושה, רחמים על אמא ציפור, דאגה לעני ליתום ולאלמנה, ואפילו הכנת תנאים סניטריים מחייבים בזמן עשיית-צרכים. אין פרט בחיי היהודי שאין לו הדרכה והנחייה תוך בקרה והשגחה אלוקית.
מצוות בניית מעקה היא הדרכה נוספת – אחת מתרי"ג המצוות.

באופן הפשטני זו מצווה אשר קל מאד להבינה ועל כן גם קל ליישמה. כפי שכתוב בתורה: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" – עניין בטיחותי אלמנטרי המחייב כל אחד ואחת מאתנו !

בפנימיות התורה – על פי הקבלה והחסידות, למצווה זו יש רבדים עמוקים ומסר רוחני, מעבר לצורך המחייב שמירה על הגוף, שמא יפול מאן דהוא מאיזשהו גג , חלון או מרפסת גבוהים…
ה"גג" המקום הנישא מעל הבית, רומז על פי החסידות ל"אגו" המתנשא והמתייהר של אדם שמגביה את עצמו בחשיבות מנופחת, ובכך מזיק לעצמו ולאחרים – טועה ומטעה !
כדי לעזור לאדם זה "לרדת מהגג" מבלי שיפול, חלילה, בריסוק איברים אל קרקע המציאות, ו"בועת- האגו" תתפוצץ לו בפניו.. – באה מצוות "ועשית מעקה לגגך" במטרה להגביל את ה"אגו" הזה שחרג מעבר לכל תקן – ולייצבו !

מעקה כזה שמשמש בתפקיד של "גדר בטחון" רוחני, מעורר תודעה נכונה יותר, שלא לאבד את הראש ולהסתחרר מהצלחות , אלא לשמור על שיווי משקל נכון שמאפשר ללכת בביטחה ובלי ליפול, ולהסתכל בפרופורציות אמיתיות וללא התנשאות מנופחת – על עצמנו ועל הזולת. .
כאשר משתדלים ליישם את הנחיות התורה – העולם החברתי והפנימי נעשה מאוזן יותר, בטוח, יציב ומוגן , כמו ביתנו – מבצרנו !
יהי רצון שנשכיל לבנות ונזכה לעלות בקרוב ממש לבית הכי נחוץ לכולנו – לבית מקדשנו !

הדלקת נרות: 6:30 שבת שלום ומבורך
יציאת שבת: 7:36 כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה
דוד טל

סגור לתגובות.