פרשת ניצבים- וילך חומש דברים כט'-ל'

בס"ד
מבט לשבת פרשת ניצבים- וילך חומש דברים כט'-ל'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

שנהיה לראש ולא לזנב

מסופר על חסיד אחד שהלך ברחוב בדיוק כאשר הרבי מליובאוויטש יצא מביקורו הקבוע אצל אמו, וזכה החסיד שהרבי הבחין בו והניד לעברו בראשו לברכת שלום. התרונן החסיד על הזכות שנפלה בחלקו והיה נרגש מאד מהמחווה של הרבי כלפיו. לא חלפו שניות אחדות והנה הוא מבחין שהרבי מנפנף בידו הקדושה לעברו של איזה גוי שהלך מולו. תמה החסיד ואולי גם קצת נעלב, והעז לשאול את הרבי : מדוע כלפיו הרבי רק הניד בראשו, ואילו הגוי זכה למחווה לבבי של הנפת יד ?
השיבו הרבי: לעברך אני מניד ראש מתוך קירבה גדולה ואחדות, אבל כלפי הגוי – מעולם לא הרכנתי ראש בפני גוי…

פרשתנו פותחת במילים "אתם ניצבים",עומדים יציבים זקופים ואיתנים, כ ו ל כ ם. "ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, טפכם, נשיכם, וגרךָ אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימך". ניצבים בראש זקוף , בלי להרכין ראש בפני אומות הגויים, בלי להרגיש קטנות מולם ולהזדנב אחריהם – אלא להתייצב חדורים "בגאון יעקב", קשורים בברית נצחית עם הבורא ועם תורתנו הקדושה.
להתייצב וללכת קדימה עם הראש היהודי – ולא אחורה בכיוון הזנב המתנועע באופן לא יציב מצד אל צד – חסר חוט שידרה.

הברכה המובטחת לכל אחד מאתנו, כתובה בפרשה : "ונתנך ה' לראש ולא לזנב… והיית רק למעלה ולא תהיה למטה.. כי תשמע אל מצוות ה'… לשמור ולעשות"!

אז כדאי לתפוס ראש במיוחד בימים אלה, ולנצל את הימים שעדיין נשארו שלעולם לעולם לא ישובו, ולעשות עוד משהו טוב למישהו, לאחוז במעט הימים של ה'תשע"ד , הזדמנות לעשות בהם "פיניש" ראוי וטוב שבכוחו למלא את הפגמים שהיו (אנחנו רק בני אדם..), ולקבל החלטות טובות להבא.
המעשים הטובים בסוף השנה הזאת, קובעים ומשאירים את חותמם על השנה כולה. מחשבה טובה, ועל אחת כמה וכמה דיבור טוב והחלטות טובות, הבורא מצרפם למעשה – ויתרה מכך, אפילו רק הרהור תשובה, מעלה את האדם לרף חדש של התחלה חדשה ממקום שמאפשר לו לצמוח טוב יותר.

יהי רצון שנשכיל להקביל את השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, בראש איתן ובלב טוב, ונזכה לאלתר בגאולה האמיתית ממש.

הדלקת נרות: 6:11 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 7:16 שנה טובה ומתוקה כתיבה וחתימה טובה
דוד טל

סגור לתגובות.