פרשת "יתרו" שמות יח' – כ'

 פרשת  "יתרו"   שמות יח'  -  כ'

 מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש

 עניינים  בפרשה:

יתרו שומע על הניסים שעשה ה', ובא אל משה./ יתרו מתגייר.מציע למשה טכניקות ניהול בענייני משטר והאצלת סמכויות./ מעמד הר סיני.  מתן עשרת הדברות.

 עניין בהרחבה בפנימיות התורה:

האירוע החשוב ביותר בתולדות האומה,מעמד הר סיני , והתגלות השכינה לעיני כל באופן נראה ונגלה ממש. .     ומה הכותרת הניתנת לפרשה? לסנסציה ההיסטורית האדירה הזאת ?   י ת ר ו  !! גוי !      עובד-אלילים.ששמו נקשר עם עבודה זרה.

 הדעת נותנת שראוי היה לתת כותרת מושכת  ונכבדה יותר, הולמת את המעמד הנשגב. אבל אין טעויות בתורה.  הכל  "בול"!     אז, מה הקשר ומה הפשר?

 העניין מוסבר בספר הזוהר, בו כתוב שבואו של יתרו, שהיה כהן מדיין, ועשה תפנית של 180מעלות

כאשר הכריז קבל עם ועדה: "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים" !  איפשר את ההכנה לקבלת התורה.  יתרו סמל המותרות והדברים הגשמיים המיותרים (משורש שמו) אשר ייצג את העולם האלילי המושחת ביותר, קם  וויתר (שורש שמו,והפעם בחיוב)על הפיתויים החומריים של "אכול ושתה כי מחר"..התגייר וקידש שם שמים בהודאתו: יש אלוקים ! "עתה ידעתי"! הוא הקטליזטור המזרז את קבלת התורה. בו מתגלם העקרון של יתרון האור על החושך.

הוא שמע ובא ! והרי כולם מסביב שמעו. ככתוב: "שמעו עמים ירגזו. חיל אחז יושבי פלשת". אבל להם זה לא הזיז סנטימטר.. האדישות חגגה..

אבל, הוא שמע, ובא!  שינה כיוון.  דבק באמת הגלויה.   לכן זכה !

 ועוד בפרשה, למי שחפץ בחשיבה מתמטית הסתברותית,  ואמונה…

עשרת הדברות המופיעות בפרשה, בנויות מ13 פסוקים. כאשר הפסוק האמצעי ה-7 , דן ביום ה-7. שבת. "זכור את יום השבת לקדשו".   מיקומו של פסוק זה בתורה, בספירת הפסוקים הכללית, הוא במקום ה- 2060.     בממוצע, כל עשרת הדברות נמצאות במקום ה- 2060  (הפסוק השישי נמצא במקום ה-2059, והפסוק השמיני נמצא במקום ה-2061. נחברם ונחלק ל-2 נקבל 2060. דהיינו, בממוצע כל 13 הפסוקים נמצאים במקום ה-2060).   דיבר בגימטריה,(בלי יוד)=206  כפול 10 דברות= 2060

המשמעות: הגימטריה של עשרת הדברות שווה למיקומם בתורה בשרשרת הפסוקים. זו עובדה !שום אדם, גם בעידן הטכנולוגי מדעי, לא היה מסוגל לתכנן זאת.  התורה ניתנה משמיים ! אפשר להאמין !

סגור לתגובות.