מה קודם למה – ההתנסות או הרגש

"אנחנו בוחרים את השמחות והעצב שלנו הרבה לפני שאנחנו חווים אותם"
חליל ג'ובראן

מקובל לחשוב שאנחנו יצורים רציונאליים המגיבים למתרחש מסביבנו באופן הגיוני. כשמתרחש אירוע עצוב, אנחנו עצובים ואם קורה משהו משמח, אנחנו מאושרים. האומנם? לעיתים קרובות ניווכח שאנשים מתייחסים באופן שונה לחלוטין לאותם אירועים עצמם. נניח שאנחנו בפקק תנועה או שהאוטו מסרב להניע. לכאורה הדבר מזמין התייחסות רגשית שלילית. אך באורח פלא יש בינינו כאלה שאינם נותנים למצב להשפיע על הרגשתם והם מוצאים בו משהו חיובי לשמוח עליו (יש לי יותר זמן להרהורים, אני יכולה לחוות נסיעה באוטובוס ופגישה עם אנשים שלא ראיתי מימיי). הגישה ההמוקדמת, האוטומטית, לחיים תכתיב את הרגש שיופיע מול כל מתרחש. ימימה אמרה: אין המצבים קובעים למהות, המהות קובעת למצבים. המהות הטובה שלנו יכולה לזהור בכל המצבים. אנו יכולים ללמוד גישה חדשה שתטיב עמנו ועם העולם.
הידיעה שיש לנו זכות בחירה לגבי הרגשות שלנו מעניקה לנו את החירות לחיות בשמחה, לעיתים למרות המתרחש החיצוני.

מלאכה סינפטית שבועית: מה גרם לכם לצער השבוע? ומה לשמחה? האם היה באמת קשר בין ההתרחשות לרגש?

קידום בריאות אופטימית
ד"ר דינה אייזן
מומחית ברפואת משפחה

סגור לתגובות.