פרשת "וירא" חומש בראשית יח'-כב'

בס"ד
מבט לשבת. פרשת "וירא" חומש בראשית יח'-כב'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

גישה – לעניין
נפלה הגזירה מלפני ה' להשחית את סדום ואת עמורה, אשר מעשי רשעותם של אזרחיה הנציחו גם לדראון עולם, מטבעות לשון המסמלים שחיתות והפקרות טוטאלית כגון: "מעשי-סדום". "מיטת-סדום", ואפילו הצירוף "סדום ועמורה" שמבטא אנדרלמוסיה ובאלאגן גדול מאד – כאוס מוחלט.

אברהם אבינו, איש החסד, החקוק בתודעת כולנו במסירות נפשו הגדולה, וביכולתו למלא באופן מוחלט וללא עוררין כל צו אלוקי, מגיב הפעם כלפי הבורא באופן מפתיע : "ויגש אליו אברהם ויאמר: האף תספה צדיק עם רשע … חלילה לך" !
אברהם אבינו, "היָחצן" הראשון בעולם שיצא בפירסום סנסציוני פומבי ופירסם את מנהיגותו הבלעדית של הבורא על כל תבל. אברהם אבינו, שהיה בטֵל מכל אגו והיכניע עצמו מול הבורא, נוקט לפתע בגישה תובענית כלפי ה', ומגלה בפנינו פן חדש – מתווכח ומתמקח, "מנדנד", תובע ומבקש בכל דרך על הצלתם של אנשי סדום הרעים והמושחתים בכל אמות מידה, שחיו על פי העיקרון – שאין כל עקרונות בעולם !

"ויגש אליו אברהם", מפרש רש"י, מלמד על הכנה נפשית של כניסה מכוונת ונועזת, בגישה נחושה ותקיפה( כמעט כמו למלחמה) שכל תכליתה להציל את כל מי שניתן להציל : "השופט כל הארץ לא יעשה משפט" ?! טוען אברהם כלפי הבורא.

אברהם אבינו, שעמד בעשרה נסיונות קשים, החל מנסיון "לך לך מארצך", וכלה בנסיון "העקידה", ובכולם לא שאל, לא הירהר ולא עירער על ציווי הבורא – ובוודאי שלא טען טענות – כיצד ייתכן שדווקא הוא, ודווקא בהקשר זה של אנשים מופקרים ששמם יצא לשימצה בעולם כולו, דווקא כאן הוא מתייצב מול הבורא ופועל בכל נפשו ומאודו ונגד טבעו, כדי לנסות לבטל את החלטת הבורא ?!

והיא הנותנת ! התורה – מלשון הוראה. זהו בדיוק המסר העולה מתוך הדברים.
כדי להציל אדם אחר, מוכן אברהם אבינו לצאת מגדרו ובלי שום "חשבונות", לבוא בדברים קשים כלפי שמיים – בניגוד מוחלט לטבעו , ולנקוט ב"מיקוח" חסר תקדים מול הקב"ה: אם יש חמישים צדיקים בעיר , התשחית את העיר? ואם יש ארבעים… וארבעים וחמישה.. וחמישה.. ושלושים.. ועשרה..?
אברהם אבינו, חיפש אפילו באנשי סדום הרעים והמושחתים, היבטים מסויימים שבזכותם אפשר לבקש רחמים עליהם.

כך הוא אברהם אבינו – כך גם אנו. למען הצלתו הפיזית או הרוחנית של הזולת, נדרש כל אחד, כמו אברהם, "לצאת מעצמו", נגד טבעו ומעל טובתו האישית , להחלץ ולפעול בגוף ובנפש להצלת הזולת . ורבים המעשים בתולדות עמנו אשר מסמלים את הנחישות ותעצומות הנפש העילאיים שנדרשו כדי להציל נפש מישראל .

גישה אמיצה מוסרית כזו, כאשר אנו פועלים על פיה בצדק ובחסד, משאירה חותם בעולם ומקרבת את הגאולה האמיתית והשלימה.

הדלקת נרות: 4:14 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 5:22 דוד טל

סגור לתגובות.