מבט לשבת תולדות חומש בראשית כה'-כח'

בס"ד
מבט לשבת תולדות חומש בראשית כה'-כח'
מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש
אבא טוב
לא פעם, בחגיגת בר- מצווה, אחרי שהבחורצ'יק הצעיר הניח תפילין, עלה לתורה וקרא בהטעמה שתמיד מרגשת את כולנו,מופנית אלי השאלה: מדוע אבי הנער מכריז בדרך כלל במעט מבוכה "ברוך שפטרני מעונש הַלזֶה" ? מטַר הסוכריות שמורעף מעזרת הנשים סוחף את כולם לריקוד סוער ולשמחה גדולה . כמעט לא נותר זמן להסביר באופן מעמיק את משמעות המשפט המיוחד הזה.
בפרשתנו, יש קשר ומענה לכך.
שני ילדים שנולדו יחד, תאומים, ינקו מאותה אם, אכלו את אותו אוכל, התנאים הסוציאליים והרוחניים שלהם היו שווים. הוריהם, יעקב ורבקה גידלו אותם באהבה ובמסירות והשתדלו לטעת בהם ערכי חיים והנהגות טובות – בכל זאת, כשהילדים הגיעו לבגרות, עשיו בוחר להיות צייד ואיש שדה, ואחיו, יעקב, מעדיף להיות "איש אוהלים" טיפוס ביתי והגותי ולעסוק בלימוד התורה. מקובל ! "כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם שוות זה לזה".
להיות תלמיד חכם, רופא או מרצה בכיר בקתדרה, ולהיות סנדלר, מתווך דירות או מאלף חיות, אלה הם כישורים שתולדותם נעוצה בנתונים האישיים, ביכולות ובנטיות האישיות של כל אחד מאתנו.
כל העבודות והתפקידים בחיינו, נחוצים וחשובים. יכול נהג המשאית להיות עשיר כקורח ובעל עמדה, ולעומתו צייר אומן דגול – עם מינוס גדול בבנק. לא משלח ידו של האדם קובע את תעודת הזהות שלו, גם לא חשבון הבנק שלו. מה שקובע קשור למוטו היהודי – לרעיון הבחירה החופשית והאישית, להנהגה המוסרית והערכית שהאדם בוחר.
חתן בר המצווה שלנו מתחיל, רק מתחיל שלב משמעותי בחייו בהם יצטרך לשקול, להתמודד, להתייעץ, ולהחליט במה לבחור – מה שעד עכשיו עשו הוריו במקומו. עכשיו, אבא שלו מעביר לו את "השרביט", ומכריז : "הריני פטור .."! איזה "פטור"?! הורים נשארים הורים לנצח על כל המשתמע מכך ! ממשיכים לתת ולהעניק בגשמיות וברוחניות. אבל עכשיו, בשלב הזה, יכולת הבחירה מתחילה להתגבש בצעיר, האחריות מתחילה לצמוח. ההחלטות המתקבלות נזקפות לזכותו או לחובתו – מעכשיו, אביו, פטור מהן.

יצחק אבינו רצה כמו כל אבא טוב לברך את עשיו לפני מותו. תמוה הדבר. לברך את עשיו אחרי כל מה שעשה? האם הוא אינו מודע למעשיו הרעים של בנו? שהיתמֵם, "צד"בפיו דברים כדי להרשים, עֶבֶד לתאוותיו שמוכן למכור את בכורתו תמורת "נזיד עדשים"!
יצחק, אישיות ראציונאלית, שקול, מתמיד ועקשן כיאה לצד "הגבורה" שבו, החופר בלי לֵאוּת בארות מים ומחזיר עטרה ליושנה, שבכל מקום יבש ועזוב בו חפר, הוא מצא "מים חיים" וקידש את המקום. גם עכשיו, לפני מותו, הוא "אבא עקשן" שמבקש לברך את בנו בתקווה למצוא אצלו, למרות מעשיו הרעים – "מים חיים", לגלות בעומק הרבדים הפנימיים של בנו, מעט מהקדושה, ולקרבו לקיום מצוות ולעשיה חיובית. כל זאת למרות שעשיו כבר גדול, הרבה אחרי גיל "בר- מצווה", בכל זאת, יצחק לא אומר נואשולא פוטר עצמו מאחריות. הוא משתדל לגלות את הנקודה הפנימית של עשיו את המים החיים, כדי להעלותם לתועלת הרוחנית של בנו. "בעבור תברכך נפשי" ! הברכה ניתנה אבל הבחירה נותרה חופשית …
המֶסֶר הנלמד, שאם אצל עשיו הרשע פעל יצחק בכל מאודו לגלות את פנימיות נפשו ולעוררו לעשות טוב, ראוי לפעול כך אצל מיודעינו. כשחושפים מתוכם את האור – הוא מאיר גם עלינו!

התברכנו במיטב הברכות "מטל השמיים ומשמני הארץ". יהי רצון שנשכיל לבחור ונמשיך לעשות טוב, ועוד טוב, ונזכה לזמן הכי טוב – לגאולה האמיתית והשלימה.

הדלקת נרות : 4:05 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 5:15 וחודש טוב מלא אורות ובשורות טובות
דוד טל

סגור לתגובות.