מבט לשבת וישלח חומש בראשית לב'-לו'

בס"ד
מבט לשבת וישלח חומש בראשית לב'-לו'
מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש

הוא יפתיע
ראוי שהוא יגיע בקדילאק בליווי אופנועים מקדימה ומאחור, מכובד יותר שיגיע במטוס במחלקה הראשונה המיועדת לאנשים חשובים, והכי עדיף במטוס פרטי עם סוויטה, ושיתקבל על ידי הפורום הממלכתי הבכיר בליווי נגינת התזמורת הפילהרמונית לקול תשואות הקהל העומד ומריע לו בהתרגשות גדולה..

אבל לא במטוס וגם לא ביאכטה מפוארת או בקדילאק . הוא בפשטות יגיע במפתיע, בלי לתאם מראש את היום והשעה, במהירות, על ענני שמיא, על עננים בשמיים, או באופן שונה, בשפי ונחת, על… חֲמוֹר , כך יופיע המשיח !

תמוה ! האישיות מספר 1 בעולם, שכל יום אנו מתפללים ומייחלים לבואה, תגיע דווקא על חֲמוֹר? אם כבר בעל-חיים, מדוע לא על אריה מלך החיות, על פיל גדול, או על סוס אצילי? חֲמוֹר מעורר לפעמים קונוטאציות שליליות. יעֵז מישהו לקרוא לאדם כלשהו "חֲמוֹר"! אוי לו ואוי לאיבריו.
אז למה דווקא על חֲמוֹר ?

בפרשתנו מבשֵׂר יעקב לעשיו אחיו : "יש לי שור וחֲמוֹר". ביג דיל ! רק זה? והרי היו לו עדרים רבים, צאן ובקר וגמלים וחמורים לשאת את רכושו הרב. מה לו להתפאר בשור ובחֲמוֹר בלבד ?

בפנימיות התורה, על פי החסידות והקבלה, טמון רעיון גדול ומעמיק בקשר לחֲמוֹר הזה. חֲמוֹר = אותיות חוֹמֶר, חוֹמריות. בכוח הרוחני (ענני שמיא) ניתן לרתום את החומֶר (חֲמוֹר) למטרה אלוקית.

לאחר עשרים שנה של עבודה פיזית קשה ועבודה רוחנית גדולה שעשה יעקב בחרן, עבודה הקרויה בלשון החסידות "עבודת הבירורים", שמטרתה להפריד בין הטוב ובין הרע, כך שהמציאות תהיה ברורה גם בענייני העולם הכללי, וגם בנפש האדם עבודה פנימית ויסודית של זיכוך המציאות החומרית, הנה הוא מוכן לגאולה. מבחינת יעקב,הגיע הזמן "לברר" מה מצבו של עשיו בנדון, האם גם הוא טרח לזכך ולתקן את עצמו ואת הסביב לו ? המלאכים שיצאו בשליחות יעקב מסרו לעשיו את דבריו : "ויהי לי שור וחֲמוֹר". ביארו חז"ל שנרמז בכתוב על המשיח. יעקב שסיים את עבודת הבירורים, והביא תיקון לעולם, מבקש להגיע לתכלית : "עני ורוכב על חֲמור".
עני – מרמז על ענווה.אותן אותיות. רוכב – שולט. על חֲמור – על החומֶר. שליטה רוחנית על החומריות.
המשיח, סמל הענווה, הרוכב על החֲמוֹר, מבטא את יכולת השליטה שינהיג על ה"חומֶר", החומרנות. ישים גבולות כנגד המרדף האובססיבי הקיים בעולם אחרי החומרנות וההשתוקקות להשגיות שאינה יודעת גבול ותֵאבה לעוד ועוד.. "יש לו מאה – רוצה מאתיים",הוא רק סָמָל ו"קורֵץ" לו להיות רמטכ"ל.
את הנורמות האלה ואחרות יתקן המשיח. הוא המנהיג הרוחני האמיתי, שילמֵד, ידריך, יכוון וישמֵש דוגמא אישית בהנהגתו הישרה והאמיצה, בענוותנותו, בטוהר מידותיו, בידיעותיו ובחוכמתו הגדולה. אליו ינהרו ויתבטלו גם כל העמים.

יהי רצון שנזכה לראות בפועל, בקרוב ממש, את "הרוכב על חֲמוֹר", שישכיל להפוך את כל העניינים החומריים והנדושים כך שלא יבלבלו ויסתירו את העיקר, אלא שאפילו יהפכו וישמשו מנוף חיובי להתעלוּת האדם, כך שגם באמצעותם יתאפשר לנו להגיע לייעודנו העיקרי – לעסוק בתורה ובמלאכה – ולהאיר את העולם !

הדלקת נרות : 4:03 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 5:14 דוד טל

סגור לתגובות.