מבט לשבת ויגש חומש בראשית

בס"ד
מבט לשבת ויגש חומש בראשית
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש
מגלות לגאולה
יצירות אומנות מפורסמות במוסיקה, בציור, במחול ובסיפורת, אופרות ומחזמרים, ציורים מפורסמים של מיטב הציירים בעולם, הצגות שעלו על בימות תיאטרון ידועות, וזה עדיין עוד לא הכל על
– "יוסף ואחיו"!
יש בסיפור המקראי הזה המתפרֵס על ארבע פרשיות ארוכות בתורה, אלמנטים רבים המעלים את הצורך להעמיק בכתוב הרבה מעבר למובן הפשטני הגלוי. לא בִּכדִי "התעוררו" דווקא אומנים,
ואנשי רוח, לתת ביטוי לסיפור המקראי המיוחד הזה.

פרשת ויגש חותמת את סיפורי "חלומות יוסף" המתממשים אחד לאחד. סיפורים שאינם בבחינת "חלומות שווא ידברו", אלא מתגלה לנגד עינינו תוכנית אלוקית סדורה וברורה שניתן לתמצֵת אותה בשתי מילים, המקפלות בחובן את ההיסטוריה של עם ישראל, מגלות-לגאולה.

ביטוי לכך אנו רואים במפגש הדרמטי בין יהודה ליוסף, המייצגים שתי מלכויות. מלכותו של יהודה, המייצגת את משיח בן דוד, ומלכות יוסף, שממנו יֵצֵא משיח בן יוסף.

בהפטרת השבוע מבטיחנו יחזקאל הנביא שהייעוד של שני הכוחות הגדולים האלה יתממש באיחוד ואחדות מלאים ביניהם. חיבור של שני כוחות, הנראים מנוגדים, שֶתכליתו להביא להנהגה משותפת שיעמוד בראשה משיח בן דוד.

כידוע, כל העניינים הכתובים בתורה, שהיא תורה נצחית , יש בהם מֶסֶר נצחי לכל יהודי בכל זמן. כפי שאמר אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד ש " יש לחיות עם פרשת השבוע" שהיא רלוונטית כאז כן היום.

דמותו של יוסף משמשת מודל ליכולת הרוחנית של עמנו, ששומרת על הזהות היהודית בכל מחיר ובכל מצב . יוסף מייצג את היהודי שאינו מסתנוור מעלייתו המטאורית. למרות מעמדו הגבוה הוא אינו נטמע בין הגויים. שומר על זהותו היהודית, אוכל לבדו, קורא לבניו בשמות עבריים, ומקדש שם שמים ברבים, תוך שהוא מבהיר למלך מצרים ולכל עמו ( שסגדו לאלילים וחיו בטומאה שאין דומה לה בתולדות העמים) שרק בזכות הבורא המכוון אותו, יש לו מענה לשאלותיהם, וכל חוכמתו באה לו רק בזכות חסדי הבורא.

לעומתו, מייצג יהודה את המנהיג הכריזמטי והנועז, הוא מוכן למסור את נפשו כדי להציל ילד קטן. אפשר לסמוך עליו תמיד. הוא נחוש וריאלי וקורא נכון את המפה, ויש לו גאוה יהודית יצוקה.

החיבור האידיאלי הזה של שתי ההנהגות הללו יחד, מהווה בסיס נכון והכנת הקרקע להבאת משיח בן דוד, שיֵצֵא משבט יהודה, במהרה בימינו, אמן !

כך תפתח לבטח, תקופה חדשה גם ליצירות ענקיות ונשגבות בשדה האומנות והתרבות, אשר יביאו לביטוי את הפן הרוחני השימימי, בעולם המתוקן – בעולם של משיח !

הדלקת נרות : 4:10 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 5:22 דוד טל

סגור לתגובות.