פרשת יתרו חומש שמות

פרשת יתרו חומש שמות, מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש
רואים קולות ?
חז"ל אומרים ש"שלושה קולות משמחים את הלב: קול תורה, קול גשמים וקול כספים.
בפרשתנו יש גילוי מעניין בנושא הקול. על פי הטבע, את הקולות אנחנו שומעים בשתי האפרכסות שבראשנו. אך מצב מטמורפוזי מיוחד התאפשר לנו לא רק לשמוע קולות אלא גם לראות אותם. זה נשמע לא הגיוני? אבל עובדה ! ראיה על טבעית כזאת התרחשה לא אצל אדם יחיד ומסויים שדיווח על כך ושנכנס לספר השיאים של גינס, אלא לרבבות רבות של אנשים שחוו את החוויה המיוחדת הזאת, אשר מתועדת בספר הספרים הקדוש – בתורה.
התופעה האקוסטית- ויזואלית הזאת אירעה במעמד המרשים ביותר בתולדות האנושות, מעמד שבו כל מומחה סאונד, ובמאי נודע, היו מוכנים ליטול בו חלק פעיל. הם אכן היו שם, בתוך כלל ישראל, כ-ו-ל-ם נשמות וגופים, כאיש אחד בלב אחד – לקבל את התורה.
גם לטבע כולו, על כל ברואיו, היו תפקידים ויזואליים ואקוסטיים מיוחדים באירוע, שעין לא ראתה ואוזן לא שמעה כדוגמתם. הציפורים לא צייצו – קולם נדם. עוף לא פרח. הים – שָקָט. עולם ומלואו עצר מַהֲלָך. רק קול דממה דקה היה. ולתוך השקט הפאסטוראלי הזה, לפתע ברקים מבזיקים, ורעמים מתגלגלים ומרעימים ברעש אדיר… הלבבות הולמים בחרדה ונפעמים .. וכולם "רואים את הקולות, את הלפידים ואת קול השופר"… ואז, נשמע קול אין סופי, שהידהד מקצה העולם ועד סופו.., קול שנשמע ונראה במוחש ככתוב: "וכל העם רואים את הקולות". " א – נ – כ – י "..! קול ש-די !
את הקולות האלה שנראו בתדר רוחני מיוחד ובאופן על טבעי, כולם, כל ישראל ראו וחשו בוודאות באופן שעורר הכרה ברורה שיש בורא לעולם, ושהעולם בידיו כחומר ביד היוצר. מההכרה הזאת אומר הרבי התעורר עוד רעש, "רעש" גדול מאד שהרעיד את הלבבות והכשיר את העם לקרוא בקול גדול ואמיתי : "נעשה ונשמע"!
אנחנו כבר בעידן שמצליחים לראות בו את הקולות. ידוע לכולם שבכל מרפאה קטנה ומכון קוסמטי ליופי, מצויים מכשירים קולניים, אולטראסאוונד, שמצליחים לראות ולפענח באמצעות גלי-הקול, פרטים חשובים ונחוצים, באופן ברור ופשוט, מהימן ומושלם.
הרבה מעבר לכך יהיה בזמן הגאולה האמיתית והשלימה. חוש שישי מיוחד שיכיל את הראיה והשמיעה כאחד יאפשר לנו לראות אלוקות ואת דבר ה' המחייה כל פרט ופרט בעולם.
בימי המשיח, נשמח שבעתיים כאשר נשמע את המראות ונראה את הקולות, ונשיר את "שיר המעלות" , וְ " אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה" !
הדלקת נרות: 4:46 צאת שבת: 5:56 שבת שלום ומבורך
דוד טל

סגור לתגובות.