מבט לשבת תרומה חומש שמות

בס"ד
מבט לשבת תרומה חומש שמות
מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש

להרגיש כמו בבית
פתגם אנגלי אומר: "ביתו של אדם – מבצרו". על אותו משקל נאמר גם ש "כל אדם מלך בביתו".
מה באמת מהווה הבית לדידנו : מקום לגור בו? נכס נדל"ן שנוסך בנו בטחון פיזי וכלכלי? האם אנו אוהבים אותו ומתגעגעים אליו? האם הוא באמת מקום שאנחנו מרגישים בו כמו מלך, אפילו כאשר הוא קטן וצנוע?
יש דעה האומרת שהבית מעיד על בעליו. אפשר לזהות את אישיות בעל הבית על פי הגוונים השולטים בבית, או על פי סגנון הריהוט – מודרני,"זרוק",פשוט, או "צעקני", בית מסודר או בלאגניסט, ואפילו על פי מדף הספרים שבו .
"קח לך אשה וּבְנֶה לה בית", שר אריק איינשטיין ז"ל. למה לבנות לה ולא אִתָּה? האשה, כידוע, היא עקרת הבית, מלשון עיקר הבית, שסביב לה מתפקדים בני הבית.
גודל הבית, עיצובו ותכולתו, אינם המטרה, אלא הם אמצעי להשכנת חיי משפחה ערכיים ומאושרים.
נאמר בגמרא: איש ואשה זכו – שכינה ביניהם. לא זכו..? אוי ואבוי !.. הכיצד? במילה איש כתובה האות י', ובמילה אשה כתובה האות ה'. צרופן יחד (י-ה) הוא אחד משמותיו של הבורא. אם חלילה בני הזוג אינם חיים בהרמוניה, נותרות רק אותיות משותפות אש , והבית "בוער".

אמרו חז"ל שיום בניית המשכן, הנושא המרכזי בפרשתנו, משול לקשר של הבאים בברית הנישואין,
עם ישראל הכלה והבורא החתן.
על פי פנימיות התורה והחסידות, הבית היהודי הוא מֵעֵין מקדש מעט. הבורא משתוקק ומתאוֵה להִכנס למשכן כזה שיוכל להרגיש בו כמו בבית! ככתוב: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". מבחינה דקדוקית נכון לומר ושכנתי בתוכו, אלא הכוונה שכנתי בתוכם – בתוך כל אחד ואחת מישראל, ובתוך כל בית יהודי.
כשנשאל הרבי מקוצק איפה הבורא נמצא, ענה: "איפה שנותנים לו להכנס"..

בניית הבית היהודי, זה לא רק עניין לאדריכלים. אלא,"עיצוב הפְּנִים" שלו קשור ליציקת תוכן יהודי בעל ערך. בבית יהודי יש מקום לַעֶרֶך תרומה.. תרומה – מלשון הַפְרָשָה, נתינת חלק ממה שיש לי – לזולת. לתת בלי שום אינטרס אישי, בלי לחשוב על "מה יצא לי מזה"! נתינה נטו ! תרומה, משורש "רום", מעניקה רוממות רוחנית מעצם הנתינה שנעשתה בנדיבות-לב ובשמחה. כל אחד מאתנו יש ביכולתו לעשות משכן לבורא, כל אחד בתחום כישרונותיו, יכולותיו ועיסוקיו – לפי "נִדבַת-לבו".

פרשתנו, מציגה מודל של בניית בית המאפשר לבורא להכנס אליו, ולהשתכן בו כדייר רצוי מאד וחשוב מאד. מימדי הבית אינם קובעים. בית קטן אפשר להרחיב ולעשות ממנו בית גדול, על ידי זה שמכניסים בו "דברים גדולים" באמת, הקשורים ליסודות שנכללו במקדש. תורה – ארון הספרים היהודי העיון והלימוד. עבודת הקורבנות – הקירבה לבורא בתפילה וקיום מצוותיו, וגמילות חסדים – העזרה והתרומה לזולת, ביד פתוחה ובלב שמח.
כאשר אדם תורם ונותן משלו לאחרים, התרומה הופכת לתמורה מעצם הנתינה, ומרוממת אותו .
יותר ממה שהוא נותן – הוא מקבל! כל פעולה טובה, משפיעה על הנותן – לטובה!

כל זה מתקשר גם לחודש אדר שנכנס השבוע, החודש הכי שמח בשנה, וכל שמחה מתחילה בבית! כאשר בונים את הבית על ערכי תרומה – חשים בשמחת הנתינה. אנשים שתמיד נראים שמחים ומאושרים – הם האנשים שנותנים. הם לא עסוקים בעצמם, בחיטוט פנימי שמתיש ומכלֶה כל חלקה טובה – לבם נָתוּן ונוֹתֵן לזולת, וזאת תרומתם הטובה לעולם !

יהי רצון שנזכה להיות תמיד מן הנותנים, ונקבל כבר את העיקר – את המשיח ואת בית המקדש!

הדלקת נרות : 4:59 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 6:08 וחודש טוב שמח ומשמח
דוד טל

סגור לתגובות.