מבט לחג ולשבת פסח התשע"ה

בס"ד
מבט לחג ולשבת פסח התשע"ה.
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

כ – ו – ל – ם בסדר ?
מי השנה אצלכם בסדר ? זאת השאלה הנפוצה לפני חג הפסח. ישנם חגים נוספים בישראל, אבל לא מצלצל: "מי בשבועות אצלכם", או "מי בסוכות" ?
תשובה המפרטת את כל האורחים, זוכה להתפעמות רַבָּתי. בבחינת כל המרבה – הרי זה משובח. אצלנו השנה, כמעט כ ו ל ם בסדר , כמעט כמו בסדר דאשתקד, שהיה עם סבא וסבתא, הגיס מצד האשה עם כל משפחתו, בלי עין הרע, משפחה לא קטנה. זוג חברים ושתי בנותיהם, וגם עולים חדשים ממרכז קליטה. היה שמח ! זכורני שהשתוקקתי שנצליח לשמור על מעט סדר. תמיד מגיע הקטע הזה שיש מי שמתחיל לדפדף בהגדה וסופר עוד כמה עמודים נותרו עד לארוחה. הקערה הגדולה עם הסימנים מגבירה את ההשתוקקות לאוכל, והריחות העולים מהמטבח מוסיפים לצפיה הגסטרונומית המיוחלת.
בשלב הזה אני נכנס להילוך גבוה, משתדל ככל יכולתי להמשיך לקיים את המצווה כהילכתה ככתוב: "כל המרבה לספר ביציאת מצריים הרי זה משובח". לספר, מלשון ספיר אבן יקרה, ולייקר את הזמן,הזמן הזה יקר וחשוב ביותר, כך שיפסיקו לספור את העמודים ונצליח להתמקד בעיקר. יהדות היא מהות, ומהות סדר הפסח קשורה דווקא לפה. פה–סח. פה שיכול להגיד ולספר לבנים ולבנות על יציאת מצרים, על החירות, ועל הניסים ועל הנפלאות …
בארבע הקושיות, עזרנו קצת למיכל הפעוטה, שההורים שלה התעקשו שתעמוד על הכסא ותגיד ת'קושיות לבד. לא וויתרתי, למרות שהגיס תמה למה עוד פעם, ואמרתי שוב את כל הארבע מההתחלה, בלי לדלג – יש סדר !
כשהגענו ל"בנים", המתח עלה. כך זה כל שנה. בשלב הזה שוכחים גם מהאוכל. מי יזכה השתא בתואר הנכסף, ויעלה קרנו ויידעו כולם שהוא באמת "חכם"! ולא ארחיב על המבוכה של זה שאחריו, הרשע, שכולם משתדלים לפייסו שזה ממש לא מגיע לו…
כאן אני משתדל לעצור ולספר משהו קצת יותר ברצינות על ארבעת הבנים שבהגדה, שמייצגים טיפוסים שונים המשקפים את כולנו. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. מה, יש רק אחד מכל אחד? נראה לא מתקבל על הדעת. בכל אופן, אנחנו לא רוצים לוותר על אף אחד ! בכל אחת מהדמויות יש משהו שווה. בולטת ומזדקרת בכל הבנים נקודת היהדות – הקשר לַאֶחָד, לבורא עולם! אֶחָד המצוי בכל יהודי, שלפעמים בולט באופן גלוי ולפעמים בנסתר. אצל הרשע הוא מכוסה מאד, ולכן שָׂמוּ אותו בהגדה ליד החכם, כדי ללמד אותנו שגם את זה שנמצא רחוק, יש לקרֵב אותו ולעודדו. תפקיד החכם – לקרב את הזקוקים לו. כי אם הרשע ישאר לא בסדר – לא שווה כל הסדר !

בימינו, יש בן נוסף שאינו כתוב בהגדה. דמות רחוקה מאד, "זרוקה", שלא זכתה, מסיבות שונות, להכיר ולקבל חינוך יהודי – בן חמישי. לדידו, אין הבדל בין ימי החול,השבתות והחגים, הם סתם ימים בלוח השנה. הוא נמנה על הטיפוסים שתמיד מחפשים "משהו", מרגישים בחוסר, ותרים אחריו בכל העולם …
הרבי אומר, שמוטלת עלינו החובה לקרב את הבן החמישי הזה שלנו, בחיבוק של אהבה גדולה שבעתיים.
ישראל, בראשי תיבות – יש שישים רבוא אותיות לתורה. אם תחסר אות אחת, ספר התורה יפסל. ולא חשוב איזו אות תחסר, גדולה או קטנה. יש בינינו ערבות הדדית לכל אחד. אין טובים ולא טובים. כל הבנים והבנות חשובים ואהובים. כאשר הבן היקר הזה יסב אתנו לשולחן הסדר החגיגי – נרגיש כולנו, בוודאי, הכי בסדר.
יהי רצון שנזכה עוד השנה להסב עם כל המשפחה, סבא וסבתא, הדודים, הגיסים, החברים ועם כל הבנים שלנו, ולחמישי – אני מכין כסא של כבוד ליָדִי !

הדלקת נרות לשבת ולחג – 6:31 שבת שלום ומבורך
צאת שבת – 7:31 פסח כשר ושמח
דוד טל

*ברוך אתה ה' א-לו-ה-ינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת ושל יום טוב.
* ברוך אתה ה' א-ל-ה-ינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והיגיענו לזמן הזה.

סגור לתגובות.