מבט לשבת "אחרי" ו – "קדושים" חומש ויקרא

בס"ד

מבט לשבת "אחרי" ו – "קדושים" חומש ויקרא
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

יהלומים…
אשה מבוגרת, עמדה בתור, בתוך קהל גדול, לקבל ברכה מהרבי מליובאוויטש. בהגיע תורה, פנתה ושאלה את הרבי, איך יתכן שהרבי (שהיה אז בגיל תשעים) מסוגל לעמוד ברציפות במשך שעות רבות, ולברך כל אחד באופן אישי ?! והוסיפה ואמרה, שהיא משתרכת בתור הארוך כמעט שעתיים, וכמעט מתמוטטת… השיב לה הרבי בחיוך : "כשסופרים יהלומים לא מתעייפים !
כל אחד ואחת מאתנו הוא יהלום, גם כאשר לפעמים צריכים ליטוש מעט, "תזכורת קטנה" כדי שהברק שוב יתנוצץ… אבל יהלום תמיד נשאר יהלום – יקר ואמיתי !

חברים השייכים לדוֹר שלי, שהיו כמוני בעבר, בקיבוץ או במושב, זוכרים לבטח את להקת "התרנגולים" בפזמון הפופולרי דאז: "אני אוהב, אתה אוהב, והיא אוהבת… בואו נאהוב, שיהיה
לנו טוב" …

לאהוב כל יהודי – את המשפט הזה הטביע הרבי בלב כולם ! כי כל ישראל מצד שורשם ונשמתם, הם מציאות אחת, בכל מצב ובכל מקום.
בפרשתנו, ניתנה הוראה לגטימית לכך, במצווה המוכרת לכולנו, "ואהבת לרעך כמוך".
זה לא רק "כלל גדול בתורה", כדברי הלל הזקן, אלא זה הכלל הגדול המבטא את עיקר מהותה של התורה. מצווה זו, היא אבן הבוחן של כל יהודי: חילוני, דתי, ימין, שמאל, עשיר, דל… כולנו מאותו שורש נִשמתי, וכולנו מצווים, ככתוב בפרשה: קדושים תהיו ! תהיו מחוברים תמיד לשורשים, וכך תיבדלו מההנהגות של כלל העמים, הזרות לרוח היהדות.

איך עושים את זה בדיוק? איך אפשר לאהוב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי? לכאורה זאת נראית משימה בלתי אפשרית !
כידוע, כל הוראה הכתובה בתורה, יש בה עוגן מעשי ואפשרי, ככתוב: "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו". כל המצוות ניתנו באופן שניתן ליישמן בפועל. צריך רק לסובב מעט את "הסוויץ" בראש – ולעשות ! להניח את האגו מעט בצד, ולהכיר בפשטות בעובדה, שכל אחד מאתנו, בכל דרגה ובכל מצב, הוא ראשית לכל "כמוך"! – "כמוני"! לדעת שיש לנו משהו משותף – ניצוץ זהה מהבורא, חלק אלוקא ממעל ממש…
כיוון שכך, כל ישראל אחים ממש מצד שורש נשמתם. עובדה זו מעוררת באופן טבעי את הצורך לבקש קירבה, ולבקש את טובת הזולת, תוך איכפתיות ממשית ותוך הכרה בערכו. לראות את היהלום הטמון בו, למרות העובדה, שאי אפשר להתכחש לה, שיש עליו, כמו שיש עלי, גם מעט אבני–נגף שיש להסירן, ושנדרש לעיתים ללטש את היהלום הזה ולנקותו, כדי לגלות ולחשוף את הפנימי הנוצץ והיקר, הקיים בו !

"ואהבת לרעך כמוך", אינה רק כותרת מאירת עיניים ומליצית שמתנוססת מעל הלוח בכיתה. זאת עובדה שאנו מודעים לה, במיוחד בימים האלה בהם עמדנו כולנו, כל ישראל, חבוקים, כואבים, נרגשים ונפעמים מאד ממסירות הנפש, מגילויי הגבורה, מאחוות הלוחמים, מאהבת ישראל צרופה
– בגוף וברוח.
האהבה היהודית מנצחת תמיד! היא הצידה הכי טובה לדרך שלנו, היא מעניקה לנו בטחון ומשמעות אמיתית לקיומנו הנצחי כעם אחד, בכל מצב ובכל מקום ופינה בעולם.

"בואו נאהוב ויהיה לנו טוב", שרים "התרנגולים". הם צודקים. באהבת ישראל – נביא את הגואל !

הדלקת נרות: 6:45 צאת שבת: 7:56 שבת שלום ומבורך
דוד טל

סגור לתגובות.