מבט לשבת תזריע "שבת החודש"

בס"ד
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש
האור שברפואה
גם ד"ר בידרמן, מתפלל ותיק ומוערך מאד, מבָּאֵי בית –הכנסת שלנו , יהיה מוכן, לבטח, לקבל את המחקרים שנעשו, המצביעים על כך שיש קשר בין חולי-הגוף לחולי-הנפש, ושלא תמיד תרופה מבית המרקחת תרפא תחלואים גופניים, בעיקר בשים לב לעובדה שמקור המחלה נעוץ בנפש האדם.
ד"ר בידרמן שלנו, לבטח גם לא יחלוק על הרמב"ם שקבע שמה שקורה בנפש משפיע גם על הגוף – ולהיפך. ראייתו של הרמב"ם ושל רופאים רבים בני-ימינו, מוצאת סימוכין למסקנה זו, על בסיס הכתוב בחומש דברים ד', טו. "ונשמרתם מאד לנפשתיכם", בהדגשה על הנפש, ולא על הגוף. התורה מעלה את חשיבות שמירת הנפש, כמשפיעה ושומרת על כלל הגוף. חוסר איזון של צד אחד, עלול לערער את המערכת – ולהביא לחולי.

במרכזי רפואה רבים, הצטרפו לסגל-הפרא-רפואי, "ליצנים", הפועלים בעיקר במחלקות ילדים, במטרה להעלות צחוק על פני החולים, להסיח את דעתם מכאבם, לעודדם, ובכך לאפשר לגוף להתמודד ביתר-קלות עם הבעיה, תוצאת הקשר בין הגוף ובין הרוח.

בפרשתנו, הגורם המסייע לדחות טומאת-צרעת, קשור במימד רוחני גבוה, המוכר לכולנו
- נרות שבת קודש. אור נרות-השבת, יש ביכולתו להסיר את הטומאה הקשה כל-כך שמחייבת את הנגוע, להתרחק מחוץ לישוב, ככתוב: "בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו". מחלתו מדבקת ומטמאה !

אבל, אם אירע שהאדם הנגוע נכנס לפתע לבית כלשהו, ובעל-הבית עסוק בהדלקת נרות-שבת, או אפילו נכנס האדם באמצע השבוע, בסתם יום של חול, אזי מתרחש דבר מופלא. משך הזמן המועט הזה, שנגזר מהעיסוק בהדלקה, יש בו כח אנרגטי סגולי, שנקבע כקריטריון לדחיית טומאת הצרעת ולהגנה על כל הבית!! מספר הדקות הנדרשות להדלקת נר-שבת, יש בהן כח אנרגטי חזק ביותר, שמשפיע על כל הבית שלא תידבק בו טומאה, גם מעבר לזמן הריאלי של הדלקת הנרות, בערב-שבת.
איך זה קורה ? התורה מדייקת בכל דבר. קיום מצוות הדלקת נרות-שבת, נועד להאיר את הבית על כל יושביו באור יקרות, לחזק ולמנוע פירוד כלשהו. לעומת זאת, נגע הצרעת בא מחטא לשון הרע ורכילות, שהביאו לתוצאה הפוכה – פירוד לבבות וגרימת מחלוקת.
נאמר שכללות התורה והמצוות יש בהן להאיר את העולם ולהרבות בו שלום. בעולמנו, המצוי בינתיים בהעלם ובפירוד כביכול מבורא העולם, ע"י קיום המצוות, מתעוררת הבנה שכל מציאות העולם היא מהבורא. מצוות הדלקת נרות-שבת, אינה תובעת הבנות רוחניות נשגבות, כי היא נועדה בפשטות, להשכין באופן הפיזי והממשי, שלום ובטחון בבית, כדי שאף אחד "לא ייכשל בעץ או באבן". בפנימיות התורה, העץ והאבן מסמלים עבודה זרה, שגם כיום לצערנו, יש שעובדים לאבנים, ומחשיבים את הקרמיקות, האריחים, ואת הבלטות היפות…

סדר השתלשלות לשון הרע, מתחיל ס ת ם… בדברי סרק מיותרים, שמקורם בדרך כלל בקנאה והרגשת-נחיתות, והדרך מכאן לכפירה – קצרה, והאדם מוצא את עצמו פתאום, מחוץ למחנה! התרופה הספציפית המתקנת את הנגע הזה, הם נרות-השבת, שממלאים את הבית באור יקרות, מחזקים את האמונה והבטחון בבורא, ומביאים את היהודי שלא יתקל בשום עץ ואבן, לא באופן ממשי ולא בהיבט הרוחני…

יהי רצון שיגיע היום בו יתממש החזון, שנראה בגלוי את השפעת הבורא על העולם, שיזרז את ביאת משיח צדקנו, ונזכה לגאולה האמיתית והשלימה.

הדלקת נרות: 6:45 שבת שלום, וחודש טוב ומבורך
צאת שבת: 7:44 דוד טל

סגור לתגובות.