מבט לשבת חג שביעי של פסח

ב"ה מבט לשבת בחוקותַי חומש ויקרא מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש
ממעידה לעמידה
התנועה צפופה וכמעט לא זורמת, בכביש העולה מת"א צפונה. מוט ההילוכים במכוניתי, במהלך ראשון, ובקושי עובר לשני. אחרי צומת הרצליה, הכביש בדרך כלל נפתח, ואני תופס מהירות, במגבלות החוק כמובן, בתאוצה הביתה. הבטחתי לאשתי שאשתדל .להגיע מוקדם. לפתע,באופן בלתי צפוי, אני מוצא את עצמי "תקוע" אחרי שרוך ארוך של מכוניות התקועות כמוני.
כמעט על סף יאוש, אני מנסה לנחש ולהעריך כמה זמן נכונה לי "האתנחתא" הכפויה הזאת, ודווקא ביום שהבטחתי לאשה. אולי "תיקונים בכביש" ? מע"צ תמיד מוצאים להם זמן.. אולי תאונה, חלילה, או "חפץ חשוד" ? הדקות נדמות כנצח. נהגים צופרים נואשות – ואין שומע. אחרים, מעשיים יותר, יוצאים מרכבם, מביטים למרחקים בתקווה לאתר את מקור החסימה. יש המתקשרים למשטרה, למד"א, למשרד התחבורה – העיקר לצאת מהפלונטר הזה. כאשר סוף –סוף התחלתי לנוּע, נגליתה לעיינַי התעלומה. נהג הסתחרר עם מכוניתו ועשה סיבוב של 180 מעלות שבגלל זאת כולנו נתקענו ! למרות שכבר שוב התאפשר לנסוע במהירות, על פי החוק, כמובן , כל הנהגים, ואני בתוכם, הסקרנות כירסמה בנו, האטנו, רק כדי לראות מקרוב את המכונית המסובבת….
בפרשתנו, בתוך דברי תוכחה קשים מאד, מופיע המשפט "וכשלו איש באחיו". ניתן לפרש בפשטות, שאיש אחד, רץ לו,, פגע באדם אחר שנקלע בדרכו – ושניהם נפלו יחד.כמו ב"משיכת חֶבֶל" כשאחד נופל, כ ו ל ם בערימה אחריו ! אמרו חז"ל: כשאחד חוטא – הדוֹר לוקה.
איך כל זה מתקשר אלי?! איזשהו נהג פרוע שעולל מה שעולל – למה עלי נגזר להיתקע ? אומרים חז"ל: "כל ישראל ערבין זה לזה", בכל מקום, בכל מצב ובכל תנאי..
אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד ובעל התניא, נתן משמעות מיוחדת לערבות הזאת. יהודי חייב להיות ערֵב, במובן עָרֵב לַחֵך – מתוק כלפי הזולת. כמו כן, עליו להיות מעורב ומעורה בין הבריות. וכן הוא נדרש להיות ערֵב ולשאת באחריות על חברו שזקוק לסיוע גשמי או רוחני. חובתו להעלותו על הפסים הנכונים, בלי להתעלם או לנתק את עצמו, כאילו זה לא שייך אליו. אומר. הרבי, שדברי התוכחה הקשים הנאמרים בפרשה, המתייחסים גם לאיש הכושל והמכשיל, יש בדברים האלה, מגמה טובה, בחינת הזדמנות להקדים תרופה למכה, באופן שכל אחד ישתדל ככל יכולתו להועיל לחברו, תוך נכונות ממשית ותודעת שותפות אמיתית, של ערבות הדדית, כך שכל מעידה תהפוך לעמידה אותן אותיות זקופה ואיתנה. זה הרי ב"גֵנים" שלנו מאז אברהם אבינו, אנחנו מתערבים, מעורבים וערֵבים זה לזה, חשים בלבנו ובגופנו ממש, את הזולת.
שבת שלום ומבורך – חזק חזק ונתחזק בהכנה הנכונה לימים של הגאולה האמיתית והשלימה
הדלקת נרות: 7:10 צאת שבת: 8:23 שבת שלום ומבורך
דוד טל

סגור לתגובות.