פרשת "תרומה". שמות כה'-כז'

בס"ד
פרשת "תרומה". שמות כה'-כז'
מעובד משיחות הרבי מליובאוויטש

ויקחו לי תרומה..ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

בתחילת הפרשה נצטוו בני ישראל לתת תרומה לבניית משכן לה' /. הסבר ותיכנון מפורט ודקדקני ביותר על בניית המקדש וכליו, תוך מתן הוראות ומידות מפורטות שכל אדריכל מהשורה הראשונה, היה שמח להיות "שולייה" לתוכנית המופלאה והמחושבת הזו על כל
פרטיה.

בפנימיות התורה:
הפסוק הראשון פותח בציווי "ויקחו לי תרומה". רש"י מפרש : "לי, לשמי" !
מה משמעותה של מצווה זו. האם הקב"ה זקוק לתרומות של עם ישראל? מה זה מוסיף לו?
מעבר לכך, ההוראה אינה מובנית.מה הפירוש "ויקחו לי"? האם הכוונה לקחת? או לתת? ומעניין לעניין, באותו עניין ממש. בהמשך הפרשה ה' מבטיח :"ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם". למה בתוכם, ולא בתוכו ? והרי מדובר במשכן אחד בלבד.
ברור לנו שאין כאן שגיאה לשונית מקרית. כל "שגיאה" יש בה כוונה נכונה מלמעלה..

אחת המצוות החשובה ביהדות קשורה לנושא הצדקה, האחריות ההדדית והעזרה לזולת.
עמותות ואירגונים, פילנטרופים ואנשי-חסד רבים הקמים ופועלים בתחומי החיים השונים. לא ניתן לספור. דאגה לחלש, דאגה לחולה. הכנסת כלה. עידוד השכלה. תרומות שמצילות חיים בגשמיות וברוחניות. העם היהודי אף פעם אינו אדיש ! רבים פותחים את היד. איך זה קורה ? האם זה בגנים של העם הזה?

הנותן – נוטל !
המקור לתופעה היהודית הייחודית הזו, מופיע בפרשתנו. ה' מבטיח: הנותן – נוטל! לוקח ! בכל תרומה ישנה מייד תמורה. החזר וזיכוי, הסוגר פערים בתחומים שונים במעגלי החיים. זו המשמעות העמוקה, המחנכת של המצווה אשר חלה על כ-ו-ל-ם.( גם על העניים). שותפות כללית, אחריות הדדית. וראה זה פלא. מי שנותן לוקח ! עצם הנתינה מעוררת "הד חיובי חוזר". מי שנותן לא רק שאינו חסר. נהפוך הוא ! "החסרון", הופך ליתרון ! רווח נקי ! זה הרגל של דורות על דורות. זה הרגל של עם שכולו נשמה. בכל יהודי ויהודי, משואב המים ועד הרב הראשי לישראל,מאיר ניצוץ אלוקי . על כן הכתוב מדגיש: "ושכנתי בתוכם". המשכן האמיתי של ה', הוא בתוך נשמה של כל יהודי.
זו הוראה נצחית. קחו לי תרומה. "תרומה", מלשון רום. הרמה. התרוממו… ותרוממו אותי ! כאשר מרימים תרומה לעזור לזולת ,עצם המעשה מרומם את הנותן..

כולנו נבחנים ביכולת שלנו לתת .. ואנחנו עומדים בכך בהתרוממות רוח אמיתית. עושים צדקה – מלשון צדק. זה ייחודו של העם היהודי! אשרינו, מה טוב חלקנו!

שבת שלום ומבורך
וחודש שמח ומשמח…בעז"ה
כניסת שבת: 17:02 יציאת שבת: 18:11

סגור לתגובות.