פרשיות השבוע: "ויקהל – פקודי", שמות לה'-מ'

בס"ד
פרשיות השבוע: "ויקהל – פקודי", שמות לה'-מ'
עובד על פי שיחות הרבי מלויובאוויטש

"חזק, חזק ונתחזק" !
השבת, אנו זוכים בשתי פרשיות ברצף, עם המון פסוקים. 233 ! מסיימים את ספר "שמות" בקריאה חגיגית הנהוגה בסיום חומש: "חזק, חזק ונתחזק "!

הגענו ל'תכלס'!
בפרשיות אנו ממשיכים לקרוא על המשכן וכליו. השבת הגענו "לתכלס", לעשייה בפועל.
כל ישראל, אנשים נשים זקנים וטף, נרתמים כאיש- אחד, בלב- אחד, לעשיה קולקטיבית. בגוף, בעבודה פיזית כפשוטה, ברוח, במחשבה ובתבונת הלב, ובחומר. ה כ ל ב כ ל מ כ ל הביאו : זהב כסף ונחושת. תכשיטים. אריגים משובחים. עורות,עצי-שיטים. שמן. בשמים. חוטים… תיקצר היריעה מלהכיל.. מגבית כללית!
השתוקקות לקחת חלק. להיות שותפים ככל שמתאפשר. .בולמוס של נתינה מכל הלב. עשירים ועניים. נשיאים ופשוטי-עם. כולם כאחד בעשיה קדחתנית. לאיזו מטרה ? לבנות משכן לה' !
המשכן,סמל ועדות לכפרה על "חטא העגל". "ויאמר ה'. סלחתי כדבריך".
המשכן, השכנת הקדושה האלוקית בעולם.

סטופ" !"
נוכח רוח ההתנדבות הלאומית, המוכרת לכולנו, ובבולמוס העבודה הנלהבת, היה חשש שבני-ישראל יכשלו "ויגלשו" בעשיה הגדולה לתוך השבת הקדושה. קם משה ומתריע ! סטופ !! עד כאן ! מעלת השבת קודמת למלאכת המשכן. "ששת ימים תעשה (בצירה) מלאכה..וביום השביעי ..שבת שבתון ..".

השבת שקולה כנגד כל המצוות.
כאשר פועלים על פי "הוראות הייצרן",ראה זה פלא, המלאכה, כאילו נעשית מאליה.זה כוחה המיוחד. הפסקה ממרוץ החיים הקדחתני לאתנחתא של קדושה. הפסקה מכוונת שאינה פוגעת כלל בפרנסה. ההכרה כי "הוא הנותן לחם לכל בשר".
שבת המאחדת את כולנו . דוסים וחילונים, בעלי-עמדה ותגרנים, אנשי-שררה ופשוטי-עם מכל הזרמים והעדות, בארץ ובתפוצות, לאורך כל הדורות, כולנו מחוברים . גם אם לא כולם מודים בכך. גם אם "מנסים ליישר פינות", "להציג עמדות מנוגדות", השבת , זו עובדה , היא נחלתנו !
הזדמנות שבועית חוזרת..

ששת ימי החול גם הם בבחינת שבת .
את עבודת המקדש עושים אנחנו כל יום, בששת ימות החול, שאף הם בבחינת שבת.(היום יום ראשון בשבת… יום שני בשבת..וכו') מקדשים בהם את החולין.בפעולות השיגרתיות היומיומיות. כל אחד ואחד כפי נדבת לבו.על פי יכולתו ותבונתו. בגוף. בחומר וברוח.
את המשכן, עושה ה'. השורה על כל ישראל: "ושכנתי בתוכם". בכל יהודי ויהודי באשר הוא.
ב כ ו ל נ ו ! "אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה".

שבת שלום ומבורך
כניסת שבת: 17:20
יציאת שבת: 18:26

סגור לתגובות.