פרשת השבוע "צו" חומש ויקרא ו'-ח'

בס"ד
פרשת השבוע "צו" חומש ויקרא ו'-ח'
"שבת – הגדול"
מעובד על-פי שיחות הרבי מליובאוויטש

"שמחה רבה! שמחה רבה! אביב הגיע פסח בא "!.. שיר ילדים מוכר ופופולרי, המעורר עכשיו ממש את כל שכבות

עמנו בארץ ובתפוצות למקטון ועד גדול. מסתבר שכדי לשמוח צריך גם לטרוח. ואכן, רבים .שרויים בימים מיוחדים

אלה בבולמוס קדחתני של נקיונות.בארונות ועליהם. במגרות ,מאחורי הדלתות. ממרקים נברשות מסיידים קירות.

משפשפים כל פינה וזוית אפשרית."סנו" "קלין" נשפכים כיין…"לחיים" ! "לחיים"! וכל זאת על מה ולמה? פסח

בפתח !

מהו "האמוק" הזה התוקף אותנו מידי שנה בשנה בימי האביב היפים הללו? מה מקור הסטריליזציה הזאת?
חג הפסח חג החירות, חג האביב וראשית הצמיחה והליבלוב.הוא גם הראשית של כולנו. בניסן לפני יותר מ-

3000שנים השתחררנו מעולה של מעצמה ששלטה אז בעולם ,ונולד העם היהודי!
לידה היא ראשית החיים. ראשית , מלשון "ראש". איבר חשוב המהווה משכן בסיווג בטחוני גבוה, למוח האנושי, למוח

היהודי שלנו. חג הפסח הנחוג בראש חודשי השנה,על פי התורה, מסמל את הראש ואת המוח של עם ישראל.
יציאת מצרים היא סמל של שחרור מעבדות שורשית, שכבר "התרגלנו" אליה,למהפך ניסי של עם השורד בכל

תהפוכות ההיסטוריה, מעל הטבע ומעל כל שכל –אנושי. יציאת מצרים היא היסוד והראש של כל הגאולות!

בהגדה נאמר:"לא את אבותינו בלבד גאל הקב"ה ממצרים, אלא אף אותנו גאל עמהם".
כן ! גם אצלנו, אצל כל אחד ואחד, יש את המצרים – המיצרים שלו, המיגבלות והחולשות, ההרגלים והתכונות

המשעבדים אותנו לעיתים והופכים אותנו במובן מסויים ל"עבדים" להם. מתרגלים… המסר: לעבוד ! לא להתרגל

!..

שבת מיוחדת זו מכינה אותנו לקראת חג החירות.
.
כדי להגיע לחירות אישית צריך לטרוח ולנקות לא רק את המדפים ואת המרצפות, אלא גם את הדברים המשעבדים

אותנו ללא כל תועלת ממשית. אפשר להעלות אותם בקלות לבוידעם, ולשכוח מהם..עד שיעלמו מעליהם. חבל

להשקיע אנרגיות על דברים שאין בהם אפילו חשש חמץ…הם יעלו אבק, ואנחנו נתחיל במרץ מחודש להרגיש

בני-חורין ממש . נשכיל בראש צלול ונקי להגיע לפסח, פה-סח, ולספר על יציאת מצרים הלאומית והאישית, ולקיים את

המצווה "והגדת לבנך" בדוגמא אישית אמיתית.

נקודה חשובה שכדאי לזכור, שבנוסף לנקיון הכללי, חשוב לאכסן את כל החמץ שיש בבית או בעבודה, במקום נפרד

המייחדים לו, ולמכור אותו, בשטר מיוחד (לא עולה כסף), הנמסר לרב המקומי. והעיקר,"להחזיק –מעמד", כולו,שבוע

בלבד, בלי חמץ בפה…

בברכת "יציאת מצרים"מוצלחת, וחג אביב פורח ופסח כשר ושמח.

סגור לתגובות.