פרשת השבוע – חג הפסח

בס"ד

פרשת השבוע / חג הפסח
על פי שיחות הרבי מליובאוויטש

כ-ו-ל-ם בסדר ? יופי ! אז מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ?
ראשית, האחדות ! כל המשפוחה, עם הסבא והסבתא , הדודים והדודות חברים וידידים. כ-ו-ל-ם ביחד. זהו החג הכי משפחתי . כולנו מסובין. קוראים בהגדה. (מלשון להגיד) ומספרים על נס יציאת מצרים ועל 10 המכות, וקריעת ים-סוף, ועל משה רבינו,ושרים "עבדים היינו", ו – "דיינו" … ושותים 4 כוסות, ומשאירים אחת לאליהו הנביא. שיבוא כבר !!

אחד הקטעים המעניינים בהגדה של פסח, אשר יוצר מתח מסויים בקרב המסובים , מתמקד בשאלה הגדולה : מי הוא זה ולמי יגיע השתא לזכות בתואר הנכסף.. המגיע כמובן בצדק, ועל פי המעמד והרמה האישית המוכרת לכולם.. מי יקרא השנה, "חכם מה הוא אומר" ?וכנגדו מי יתפוס את מקומו של הרשע ?. עם שני הבנים האחרים , התם, וזה שאינו יודע לשאול, נו, אנחנו פחות או יותר מסתדרים..

קצת יותר ברצינות. נשאלת השאלה: מדוע מופיע דווקא הרשע ליד החכם ? מה "הכבוד הזה המגיע לו כביכול? הדעת נותנת שראוי היה להציבו במקום האחרון דווקא. בפינה.. בשוליים… ולא ליד חכמים ונאורים ובעלי-עמדה ..
הדבר יתבהר על פי מה שכתוב בגמרא. ישראל, אף על פי שחטא ופשע, תמיד ישראל הוא וישראל ישאר. ז.א. כל יהודי גם אם חטא ושגה., שוכנת בו נשמה אלוקית ממש. התורה אינה מוכנה לוותר עליו הדרך להעלותו שוב על הפסים הנכונים היא בדרך של קירוב . בדרך של תמיכה והדרכה. ועל כן זהו גם המסר לחכם שבחבורה. אל תשב לך "במגדל שן" וראשך בעננים..במשרד גדול ומפואר מוקף בעובדים מעריצים וכו.. יש לך גם משימות נוספות "לרדת אל העם". לחוש במצוקתם,לתת יד ולעזור ביכולות שלך ובתבונה המיוחדת שלך.
כך גם הרשע לא יחוש "אבוד". יש לו סיכוי, בעצם היותו בסמוך לחכם… ! הקירבה הזאת עשויה לעורר בו תקווה לשינוי. כי הרי בטבע נשמתו הוא אינו רשע באמת.. והישיבה המכובדת בצוותא יש בה כדי לעורר בו את נימי הנפש לעשות תשובה, ולעלות על דרך המלך.

"כנגד ארבעה בנים דיברה תורה". כולנו יחד. בערבות הדדית. באחריות הדדית. כל יהודי, בכל מצב שיהיה , יהודי הוא !

זו המשימה של כולנו. כל אחד , במקום בו הוא "יושב". כל אחד ודרגתו ומעמדו. זו לא משימה קלה. אבל היא-היא המאפשרת לנו להיות "בני-חורין" !
שבת שלום ומבורך
וחג פסח כשר ושמח
כניסת שבת: 6:32
בהדלקת הנרות הברכה מיוחדת:
ברוך אתה א-דוני א-להינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו
וציוונו להדליק נר של שבת ושל יום טוב.
ומוסיפים גם : ברוך אתה.. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

סגור לתגובות.