חג שביעי של פסח ופרשת "שמיני"

בס"ד

חג שביעי של פסח ופרשת "שמיני"
על פי שיחות הרבי מליובאוויטש

חודש ניסן כשמו צופן בחובו ניסי- ניסים. לרבים מאתנו השואלים איפה הם הניסים והנפלאות הללו, כדוגמת אלה שהיו לנו ביציאת-מצרים ועליהם אנחנו מתרפקים בנוסטלגיה נפעמת מעל 3000 שנה?

על הקב"ה נאמר בילקוט שמעוני "עושה פלא". לא כתוב עשה פלא בזמן עבר. אלה עושה. כל הזמן. גם עכשיו ממש, ולעתיד לבוא.
עשה פלא עם אבותינו בניסי-ניסים רבים וגלויים, ועושה ועתיד לעשות עם הבנים. כפי שכתוב: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" , אראה לבנים,ניסי-ניסים גדולים ומופלאים יותר מאלה שזכו האבות לראות.
מה נאמר ומה נדבר. האמת היא שחשוב לפקוח את העיניים ולהיטיב לראות בערוץ הנכון, להקשיב למאורעות המתרחשים בעולמנו ולהיווכח כל יום בניסים גלויים, התפתחויות ואירועים בתחומים וכיוונים שונים המתרחשים לטובת עם ישראל ולטובת העולם כולו.
נולדנו לנס ! כל הווייתנו היא ניסית ! ויהי רצון שנהיה ראויים להיות גם מעל הניסים..ולהאמין בביאת המשיח ולצפות לבואו, בציפיה אקטיבית להתגלותו הממשית.
בחג האחרון של פסח, "שביעי של פסח", מקבלים הדברים תוקף ומשמעות מיוחדת. הבעל שם-טוב הקדוש אומר "כי ביום זה מאיר גילוי אורו של משיח".
היום האחרון של הפסח, הוא השיא של החג, עת רצון והארה מיוחדת. שערי-השמיים נפתחים. ביום זה, אחה"צ, על פי תקנת הבעל שם טוב, נהוג לערוך סעודה מיוחדת בבית הכנסת, "סעודת משיח"השנה, עורכים הסעודה בשבת אחה"צ) באווירה של "שבת אחים גם יחד", ומברכים איש את רעהו בבריאות ובפרנסה טובה ובכל המצטרך ומבקשים גאולה אמיתית ושלמה !

שבת פרשת "שמיני", ישנם עניינים רבים הקשורים לעניין "שמיני".
המספר שמונה מסמל את מה שנעלה יותר מהטבע, מהעולם הזה שנברא ב- 7 ימים. שבע מסמל מציאות גשמית והעולם כולו מתנהל סביב 7 ימים בשבוע. ואילו 8, על פי הקבלה, מסמל הוויה רוחנית גבוהה יותר.
מצוות ברית המילה נעשית ביום השמיני להיוולדו. הכינור בבית המקדש יהיה בעל שמונה נימים. המשימה היא להחדיר בתדירות, בגשמיות הנורמטיבית הקיימת, הארות רוחניות. לחבר בפעולה חשבונית פשוטה, במציאות הרגילה האופפת אותנו, את השמונה הרוחני לשבע הגשמי , וכל מעשינו יתברכו ב- יה' = 15 ! יהי רצון שתהא השכינה על כולנו !
חג שמח ושבת שלום ומבורך

הדלקת נרות – חג. חמישי ב- 18:36 ברוך אתה ה' א-ל-ה-ינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב.
הדלקת נרות שבת. שישי כנ"ל. הברכה הרגילה.

סגור לתגובות.