פרשיות "תזריע – מצורע". חומש "ויקרא"

בס"ד
פרשיות "תזריע – מצורע". חומש "ויקרא"
על פי שיחות הרבי מלויבאוויטש

מחלה לא שיגרתית – ורפואה רוחנית.
בשבת זו אנו קוראים בשתי פרשיות רצופות "תזריע" ו- "מצורע".
שמה של הפרשה "תזריע" מעורר ציפיה שתוכנה יהלום את שמה. יש בה קונוטוציה להדרכה חקלאית הקשורה לזריעה ולגידולי-קרקע.
כל חקלאי יודע שזורעים כדי לקצור. מי שטומן זרע באדמה מייחל ליבול טוב ולתנובה משובחת הראויה למאכל. הזריעה מסמלת תקווה לצמיחה של חיים חדשים טובים. יש בה יגיעה רבה (סיקול האדמה, דישון. הדברה, השקיה וכו'..) וכגודל היגיעה כן גודל הציפיה לתבואה מבורכת.

להפתעתנו, העניינים הכתובים בפרשה מנוגדים לחלוטין מכותרתה.
הפרשה עוסקת בעיקרה בדיני מצורע. יהודי הנגוע בחטטים ובפצעי-עור מציקים מאד. עד כדי כך שעל המצורע אמרו חז"ל: "מצורע חשוב כמת". ההיפך מזריעה וצמיחה. ההיפך מחיים ושמחה.
מצורע הוא מושג שלילי. מעורר דחיה. טומאת הצרעת היא מהטומאות החמורות ביותר. דינו של הנגוע בה. "בדד ישב, מחוץ למחנה" !

בפנימיות התורה :
נגע הצרעת, אומנם נוגע באדם אבל הצרעת היא רק על עור בשרו, באופן החיצוני, ואינה חודרת לבשרו. אינה נדבקת לפנימיותו הטובה .הרבי אומר, בדעה אחת עם הרמב"ם, שהצרעת היא "מחלה-ניסית", מלשון נס ופלא. שהופיעה רק אצל בני-ישראל, וכל תכליתה לשמש תמרור אזהרה לנושא אותה.
נו, באמת ! זה נשמע קצת מוגזם ! איזה נס יש במחלה כה קשה?? רחמנא ליצלן !
מצורע, כשמו כן הוא . מוצא – רע ! מוצא ומוציא רע בלשונו החדה על הזולת. מדבר רכיל וגורם בכך לפירוד, להרחקה ולהבדלה בין איש לרעהו.כידוע, מידתו של הקב"ה, היא "מידה כנגד מידה". על כן עונשו של המצורע, גם הוא פירוד. התבודדות עם עצמו בלבד. הסגר. זמן הכרחי לפשפש במעשיו. לקבל החלטות טובות, ולתקן את הנהגתו.

כל יהודי,יהיה מי שיהיה,עשיר או עני, מלומד או בער,איש ציבור או תגרן בשוק,לכל יהודי יש תיקון
שום יהודי לא ישאר מחוץ למחנה ! במחלת הצרעת אין חשוכי-מרפא ! גם אם הוא "על הפנים" ללא כח- נפשי או פיזי, גם עליו כתוב בפרשה : "והובא אל הכהן". אפילו בעל-כורחו. בכח הערבות הדדית. בכח האחריות הלאומית הקיימת בנו. איש מאתנו אינו יכול להיות אדיש למעידתו של הזולת.
הצרעת על-פי התורה היא כאמור, מחלה רוחנית הנותנת את אותותיה בגוף. על כן גם "הרופא המטפל" בה לא סיים בדיוק את הפקולטה לרפואה, הוא אינו רשאי לחלק רצפטים מונעי-דלקות,של כל סדרות ה"אנטי"- אניביוטיות למיניהן.
שיטתו מנוגדת ל"אנטי". הוא משתדל להיות תמיד "בעד" ! גם כאשר הוא מאבחן,וגוזר "טמא"!! הוא מטפל ב"זריקות עידוד", ב "שטיפת עצות טובות לאוזן", ב"התאמת משקפיים לראיה טובה יותר של הזולת", "בכתיבת מירשם לתוכנית אופרטיבית לשיקום האופי הביקורתי". הוא מעניק מתכונים דיאטטים לדרך חיים חדשה ובריאה יותר, ללא לשון הרע, הקוטלת כידוע, את הדובר, את המדובר ואת השומע..תפקידו של הכהן לעזור לאיש הנגוע בצרעת להפוך את הנגע – לענג ! אותן אותיות. זו יגיעה המעלה ומרוממת את האדם ואת הסובבים אותו, בכוח מחשבה ,דיבור ומעשה. זו יגיעה המשולה לזריעה שמצמיחה יבול מבורך, חיים חדשים ואיכות אמיתית.

בברכה לחודש טוב ומבורך,חודש אייר,ר"ת: אני י'רופאך
ולשבת שלום ומבורך עלינו ועל כל ישראל

סגור לתגובות.