פרשת השבוע: "אחרי" ו- "קדושים"

בס"ד
פרשת השבוע: "אחרי" ו- "קדושים" .
מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש.

מתקדמים אל היעד !
גם השבת אנו קוראים בחומש "ויקרא", בשתי פרשיות המחוברות זו לזו: "אחרי" ו- "קדושים".
בכל פרשה מילת-מפתח הצופנת בחובה מסר חשוב לכולנו.
"אחרי", מלה המסמלת סיום של פעולה, מצב או זמן כלשהו. ובמקום אתנחתא מתבקשת, הפרשה עוסקת בעיקר בעבודתו המסורה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, כאשר המסר הוא : אחרי, ככלות-הכל, יש עוד הרבה לעשות ! אין לעצור ! יש להמשיך להתקדם אל היעד ולבצע את המשימות : "קדושים תהיו" ! זוהי הוראה אלוקית. צו לכל אחד ואחת מאתנו. לכל ישראל !

בפרשת "קדושים" 51 מצוות. רובן קשורות בעניינים שבין אדם לחברו. לא לגנוב. לא לשקר. לא לשים מכשול בפני עיוור. וכו'.. וגולת הכותרת לקיים את "ואהבת לרעך כמוך".

נשאלת השאלה, איך עושים זאת? איך אפשר לאהוב את הזולת כמו שאני אוהב את עצמי ?
אדם יכול לשלוט במעשיו, אך לא כל אחד יכול לשלוט על רגשותיו. כיצד אפשר לצוות על כל יהודי לאהוב כל יהודי, ללא הגבלה כלשהי, בכל מצב ובכל סטטוס ? נראית משימה בלתי אפשרית.

מה סוד האהבה הזאת ?
כל דבר הכתוב בתורה מדוייק בתכלית הדיוק. כל מצווה ניתנה כדי ליישם אותה בפועל. גם הוראה הנראית כבלתי אפשרית – אפשרית !כדי לקיים את המצווה דלעיל צריך לעשות "סוויץ" קטן בראש ולהבין שכל יהודי, בכל מצב, הוא ראשית לכל "כמוך" ! נברא כמוך בצלם אלוקים.יש בנשמתו חלק אלוקה ממעל, ניצוץ אלוקי הזהה לאותו חלק אלוקי הנמצא אצלך. כמעט "כפיל" של נשמתך.
כיוון שכך, כל ישראל "אחים ממש מצד שורש נשמתם". עובדה זו בלבד מעוררת לדרוש את טובת השני, לא רק ברוחניות – בכל ענייניו !

"קדושים תהיו" ! זו הכרה במעלתם של כל ישראל. זו המשימה הלאומית של כל אחד ואחת מאתנו.
אם רוצים – יכולים !!

שבת שלום ומבורך.

כניסת שבת: 18:46 יציאת שבת: 19:59

סגור לתגובות.