שבועות – זמן מתן תורה

בס"ד

הזדמנות חוזרת להיות חלק מהמעמד ההיסטורי הגדול ביותר בתולדות האנושות
שבועות – זמן מתן תורה

עובדה היסטורית היא שמעמד התגלות הבורא ומתן התורה התרחש לעיני 3 מיליון אנשים נשים וטף.
המאורע הזה, המאומת גם במקורות של דתות אחרות, הועבר כעדות בעם ישראל מדור לדור.

עובדה זו מסבירה שעם שלם קיבל על עצמו מערכת הוראות וחוקים שמחייבים אורח-חיים מיוחד אשר ביצועם כרוך במאמץ רב, בכסף, ואפילו במסירות –נפש בחיים ממש.
דבר זה אין לו אח ורע בשום אומה אחרת. רק העם היהודי נלחם במשך כל שנותיו על קיום דתו, בחירוף
- נפש, תחת כל שלטון זר וגזירות אכזריות.

התנהגות כזו של עם שלם יכולה להיות מוסברת רק מעובדת התגלותו הממשית והמוחשית של הבורא, התגלות לא רק לאדם אחד המעביר את הבשורה, כמו למשל בנצרות, באיסלם או בהינדו, אלא לכול האומה כולה !

במהלך ההיסטוריה היו מקרים של שליטים שחייבו את נתיניהם להתנהגות מסוימת , אבל אחרי שמתו בוטלו גזירותיהם, ולא המשיכו לקיים את צוויהם, כיוון שגזירות אלה היו אנושיות – ניתנו על ידי בן תמותה.
רק הבורא ובהתגלות אישית , ולכולם במעמד מתן תורה , לפני למעלה מ – 3300 שנים , חייב עם שלם לשמור תורה ומצוות לדורי דורות. וזכינו בכך !!

חג השבועות, זמן מתן תורתנו, מחבר תדיר את העם היהודי לחוכמתה ולמעלותיה של התורה הקדושה שהיא חוכמתו ורצונו של הקב"ה , ומחזק את הקשר הנצחי של עמנו עם הבורא.

הציבור מוזמן לשמוע את עשרת הדיברות בבית הכנסת, "מיני-שיחזור" המעמד ההיסטורי הגדול שאירע בהר סיני.

שבת שלום וחג שמח
כניסת שבת: 19:09
כניסת החג , במוצאי שבת : 20:25
צאת החג , ראשון בלילה : 20:25

סגור לתגובות.