"קרח". חומש במדבר טז'-יח'

בס"ד
פרשת השבוע: "קרח". חומש במדבר טז'-יח'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

לא כל בעל-הון – יכול להיות "אהרון". או – האדם הנכון – במקום הנכון!

פרשת קורח מתמקדת בערעור קורח על מנהיגותם של משה ואהרון, ועל סמכותם הלגיטימית להנהיג את עם ישראל ולשרת בקודש.
קורח, מתואר במדרשים כאיש עשיר מאד, מולטי-ביליונר במושגים שלנו, איש נכבד, בעל יכולת השפעה, "בעל המאה – ובעל הדעה". קורח תובע "שיוויון זכויות מלא"! הוא קורא תיגר כלפי משה ואהרון בטענה: "כל העדה קדושים… ומדוע תתנשאו"? הקץ לאפליות, למעמדות ולפרוטקציות! חשקה נפשו להיות כהן גדול ולשרת את ה' באופן ישיר, למרות שלא נולד למשפחת כוהנים !

הפשט בתורה רואה בעין ביקורתית את הנהגתו של קורח. אפילו שמו מרמז על מהותו הפנימית: קרח, במשמעות הבדלה והפרדה. ובהיפוך אותיות ר.ח.ק הגורם להרחקה ולמחלוקת בישראל.
הוא מתואר כמתוחכם המספח אליו עדה גדולה ההולכת באופן עיוור אחריו. מעז להתנצח בפומבי עם משה רבנו בנסיון "לשים אותו בפינה". שואל שאלות הלכתיות ומציג עמדות הסותרות את חוקי-התורה. כל האמצעים כשרים בעיניו כדי לזכות בתואר הנכסף, להיות -"כהן גדול".

עיון בפנימיות התורה, מאפשר לנו ללמוד מאישיותו של קורח גם את הפן החיובי. השתוקקותו ורצונו העז לכהונה, בעיקרון – זה טוב. גם משה רבנו הבין ללבו והשיב לו ככתוב במדרש: "גם אני רוצה להיות כהן גדול", לא משום מעלת השררה בתפקיד – קודקודי זה, אלא משום הקדושה הגלומה בו. רק כהן גדול רשאי להכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים. כהן גדול עומד תמיד לפני ה' לשרתו, אין לו רשות להתרחק ממקום המשכן. כולו אפוף קודש. אלא מאי? – "גם אני רוצה"! אלא יש רק "כהן גדול אחד", הנבחר על פי צו הבורא!

אכן, הרצון המפעם באדם, חיובי הוא מעיקרו. זה הכח המניע את האדם קדימה. "חיידק-המוטיבציה",המוכר לכולנו, המדרבן אותנו לשפר ולהשתפר, לייעל ולהתייעל וליישם את הכישורים הייחודיים שהעניק לנו הבורא, כל אחד ואחד על פי תכונותיו, כישוריו ויכולותיו. האדם הנכון – במקום הנכון!
הכישורים האישיים המאפיינים כל אחד מאתנו, מקורם בתוכנית אלוקית. זה רצונו!
על כל אחד ואחד ליישם אותם באופן הטוב ביותר. לא בדרך של "פזילה" כלפי הזולת, בבחינת "הדשא של השכן יפה יותר".. לא ע"י מחלוקות ו"שימת-רגל", אלא בהסתכלות אופטימית בונה – על מה שהעניק לי, לה, לו… במיוחד !

המסר מהפרשה : רוצה? יופי ! אבל חשוב למקד את הרצון החיובי הזה לכישורים וליכולות האישיים שקיבלנו. כל דבר בעולם מעורב מטוב והיפוכו. נדרש מאתנו לברור את הטוב שקיבלנו ממקור הטוב והשפע – הקב"ה, וליישמו בכל כוחות הרצון החיוביים לתועלתנו ולתועלת הרבים. כך לעלות את עצמנו ולהעלות את הסובבים אותנו לפיסגה, בלי בלבול. כהן גדול, נשיא,וכו' יש רק אחד ! גם הוא נבחר לתפקיד באותה תוכנית אלוקית!
שבת שלום ומבורך,
וחודש טוב ומיטיב לכולנו.
ד.טל
הדלקת נרות: 19:20

סגור לתגובות.