פרשת "פנחס" חומש במדבר כה'-ל'

בס"ד
פרשת "פנחס" חומש במדבר כה'-ל'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש ודברי חז"ל

עניין בפרשה: מנהיגות אמת – יש ממי ללמוד !

הגיעה השעה אשר בה נקרא משה לסיים את תפקידו. למעלה מ 40 שנה נשא את העם. היה להם אב ומורה דרך, נשא ונתן וסינגר בעדם מול ה', לחם ללא חת, שפט, חמל ודאג לכל מחסורם. אפילו עשה את הלא ייאמן, והמרה את פי ה', כאשר היכה בסלע במקום לדבר אליו (בחששו שמא יקדש העם את הסלע ויסגוד לו)! בכל פעולותיו שימש דוגמא אישית, בהנהגה הספוגה בענווה אמיתית:
בלי אגו, ללא מרפקנות. במסירות טוטאלית למען עמו, מוכן לוותר על הזכות להיות כתוב בתורה – אותה תורה שהיא כל הווייתו – כאשר אמר לבורא: "מחני נא מספרך" (אם אינך סולח לישראל). מסירות שהיתה למעלה ממציאותו ומטובתו האישית. משרת נטו את הכלל ללא כל טובת-הנאה כלל.
על כן, בהגיע שעתו לפרוש, הוא פונה לקב"ה ומבקש נחרצות:" יפקוד ה' א-לו-הי הרוחות…איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם".

תפקידו של מנהיג אמיתי להתייצב ולילך לפני העם, כאשר "רוח בו".(כפי שנאמר על יהושע בן נון שנבחר להמשיך את דרכו של משה). דמות רוחנית המעוררת כבוד ויראה. איש=אנושי הקשוב לצורכי הציבור(לא רק לצרכיו ולכיסיו האישיים). מנהיג העומד באומץ מול דעת ההמון הסוטה מדרך- הישר, מנהיג העשוי ללא- חת הדבק בתכלית והמוביל אל היעד בלי לחשוש לכסאו ולמעמדו.
מנהיג כזה תבע משה, ולא ראה בו בר-תחרות. בלי מונופול- משפחתי, ובלי "לצוד" –קולות. רחוק משיטת "שמור לי –ואשמור לך" .מנהיג שנשמע ל"קול הכשר",המכיר בעובדה שבצד ההליך האנושי שבטבע יש כאן גם מנוי משמיים , מעל הטבע. בחירה שאינה אקראית. מנוי –אישי מבורא עולם !

הירארכיית התפקידים המזומנים לנו אינם רק "פרי הצלחתנו"האישית. עפ"י התורה, הקב"ה בעצמו ובכבודו מייעד לכל אחד תפקיד מסויים . האדם מצידו מחוייב לצקת במשימה מאתגרת זו את המירב ואת המיטב הטמון בו. זו בבואה מנהיגותית-אישית הבאה לידי ביטוי אמיתי אצל כל אחד, בכל מקום ובכל תפקיד ודרג. אז, נעשה ונצליח בעז"ה !

שבת שלום ומבורך.
ד.טל
הדלקת נרות: 19:19
יציאת שבת: 20:32

סגור לתגובות.