דברים חומש דברים פרקים א-ג

בס"ד
פרשת השבוע: דברים חומש דברים פרקים א-ג
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

זה לא חזיון רחוק ואוטופי..

יום השבת הזה, בו קוראים בחומש החמישי "דברים", מכיל בחובו דברים חשובים. הוא חל השנה בתאריך מיוחד מאד בתולדות עם ישראל , בתשעה באב, ומפאת קדושת-השבת, נדחה הצום והאבל הלאומי – ליום ראשון.
שבת זו נקראת גם "שבת חזון", וטמונים בה עניינים מנוגדים והופכיים זה לזה.
מחד – צער ואבל לאומי כבד על חורבן שני בתי-המקדש, ועל פורעניות אחרות שאירעו לעמנו בתאריך זה. (גירוש יהודים מצרפת, מאנגליה ומספרד. ותחילתו של "הפתרון הסופי" ע"י הנאצים ימח שמם וזכרם, ועוד), ומאידך זו שבת שמעוררת אמונה ובטחון. חורבן סתירה והריסה תכליתם להביא לבניין חדש !
בשבת זו, אומר רבי לוי יצחק מברדיטשוב, מראים לנשמה של כל יהודי את בית המקדש השלישי בתפארתו. וממשיל זאת בסיפור אלגורי קצר. אב תפר לבנו בגד יפה ויוקרתי. הבן השתובב וקרע את הבגד. תפר האב לבנו בגד שני יוקרתי . גם הפעם לא שמר הבן את הבגד שנקרע כליל. האבא לא התייאש. באהבתו הגדולה לבנו,תפר לו בגד שלישי, אך הפעם לא איפשר לו ללבשו, אלא רק הראה לו אותו מפעם לפעם, כדי לעוררו להשתוקק באמת לבגד היוקרתי, לשמור עליו, ולהתנהג באופן אחראי יותר. והנמשל מובן.
אך נשארת עדיין שאלה אחת ליישב: לדאבוננו, ההיסטוריה היהודית רצופה אירועים קשים מאד שחלקם מסומנים בלוח-השנה. אז למה דווקא על מה שקרה לפני יותר מ-2000 שנה אנחנו גוזרים צום ואבל ? אולי אפשר לנקוט בגישה חינוכית שונה שתזכיר לנו את האירועים הקשים ותתן לנו כלים איך לא "לקרוע את הבגד" יותר ? מה משמעות האבל הקשה הזה הדומה ליום הכיפורים – צום מערב עד צאת הכוכבים למחרת.

מסתבר שתשעה באב מעניק לנו את היכולת להביט על ההיסטוריה היהודית בפרספקטיבה הנכונה. להבין שמקור כל הצרות, הפיגועים, התאונות, המלחמות, המחלות ,ה"פאשלות" הלאומיות והאישיות מקורם מאותו חורבן. בראיה מפוכחת ואופטימית אפשר למצוא גם קורטוב נחמה במאורעות הקשים שהיו.כדברי פרופ' פרנקל ב –"האדם מחפש משמעות". נפילה עשויה להעלות את הנופל אם רק ידע להפיק ממנה לקח. כשלון במבחן הוא ערובה בטוחה יותר להצלחה במבחן הבא, אם יטיב הפעם ללמוד. החסידות אומרת שכאשר נפער "בור" העלול לסכן, רצוי לא להסתפק בלעקוף אותו,ולהשאיר בכך את הסכנה לאחרים. אלא לגלות יוזמה ולמלא אותו באדמה ,לנטוע בו עץ – ולהנות מפריו. להפוך הרע – לטוב, והמר – למתוק, החושך – לאור ואת האבל – לשמחת עולם !
אצל יהודי אין "דָאוּן". יהודי לא יכול להרשות לעצמו ליפול ברוחו. הכאב, עפ"י פרופ' פרנקל, עשוי להיות מנוף למשהו טוב יותר שיופק ממנו.
שבת חזון מעוררת בנו שוב את האמונה והתקווה בת שנות אלפיים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ונעלה לבית המקדש השלישי והניצחי עם משיח צדקנו תיכף ומיד ממש !

הדלקת נרות: 19:12 שבת שלום

סגור לתגובות.