פרשת "ואתחנן" חומש דברים ג'-ז'

בס"ד
מבט לשבת : פרשת "ואתחנן" חומש דברים ג'-ז'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

הקריאה הזו מהדהדת ותמשיך להדהד מסוף העולם ועד סופו, בכל המקומות ובכל הזמנים.
ברגעי שמחה והתרוממות גדולה – וברגעים של תחושת סוף ואובדן .
הקריאה הזו תמשיך ותלווה אותנו בכל מעגלי החיים, בכל המצבים : אצל חיילים – לקראת
הסתערות גורלית, בקרב תלמידים – לקראת מבחן משמעותי ,אצל ספורטאים השואפים
לניצחון . אצל רבים !
זאת גם הקריאה שליוותה את נשמות ישראל שבכל הדורות בדרכם האחרונה…

את הקריאה הזאת יד הזמן לא תטשטש לעולם, לא תקהה אותה כמלוא הנימה .
זאת קריאת הלב היהודי. תעודת הזהות של כל אחד מאתנו – סימן ההיכר הלאומי .
" שמע ישראל א-דני א-להינו א-דני אחד " !
קריאת התחברות ! צעקה לישועה ! תחושת ייאוש ! וגם קריאת תקווה ! ה-כ-ל גלום בה,
דקה של התחברות למקור : " צמאה לך נפשי – כמה לך בשרי ".

בפרשתנו , מעט לפני מותו , חוזר משה רבנו , מזכיר ומבאר לישראל את המצווה הזו שהיא
אבן יסוד ביהדות . מצוות "קריאת שמע".
משמעותה של קריאת שמע היא קבלה והכרה באחדותו ובמלכותו של
הבורא ( "ה' אחד") . אחדות פשוטה המקיפה ומצויה בבריאה כולה על כל פרטיה.
במילה "אחד" טמון רמז לאחדותו הבלעדית של הבורא. א' – אחד . רק הוא ואין עוד מלבדו !
ח' – שבעת הרקיעים והארץ , כל העולמות . ד' – ארבע רוחות השמיים .
על כן קריאת שמע פועלת בכל העולם ומחדירה בו את מלכותו יתברך . האדם הממליך את
ה', מגיע לתחושת ביטול ולהכרה בקטנותו מול גדולת הבורא ש"הכל מידו", ותחושה של
רצון להתחבר אליו ולהידמות לו .

מצוות "קריאת שמע" הנאמרת פעמיים בכל יום , " בשוכבך ובקומך" , בערב ובבוקר , עוטפת
את היום כולו, ומהווה "סולם" אישי לכל יהודי המאפשר לטפס ולהתאחד עם הבורא, לחבר
ולמזג את החומריות עם הרוחניות, את השמים עם הארץ, וליצור מפגש מוחשי – ערכי בין
האדם ובין הבורא.
יד–ביד לעד . ערוץ תקשורת מיוחד שאינו נחסם לעולם .

ואח"כ , בשקט-בשקט, בקול דממה דקה, אשר קולה כמעט לא ישמע, אבל עוצמתה גדולה
ועולה נאמר : "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" !

הדלקת נרות : 19:05 הפטרת השבוע "נחמו נחמו עמי" – ישעיהו מ'
יציאת שבת : 20:15 שבת שלום ומבורך
ד.טל

סגור לתגובות.