פרשת "עקב" חומש דברים, ז' – יא'

בס"ד
מבט לשבת: פרשת "עקב" חומש דברים, ז' – יא'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

"מערכת – בטחון" מומלצת.

נבחין בה כמעט בכל בית. נראה אותה בערים הגדולות, בישובים קטנים, בקיבוצים ובמושבים, בארץ ובארצות תבל. מן הידוע שרבים מחבבים אותה ונוהגים לנשק אותה באהבה גלויה, והיא זוכה ליחס של כבוד והערכה. יש לה סגולה מיוחדת: היא מגן-בטחון רוחני מיוחד, שומרת-סף אמינה – המזוזה !

בפרשתנו מזכיר משה לעם ישראל את מצוות מזוזה:"וכתבתם על-מזוזות ביתך ובשעריך", אשר כל המקיים אותה זוכה בשכר: "למען ירבו ימיכם וימי בניכם..".

אז מה יש בה, במזוזה ? עור מעובד של בהמה כשרה, אשר עליו כותב איש ירא-שמים בדיו מיוחד ובכתב מיוחד את פרשיות "שמע ישראל",דברים ו',ד'-ט' "והיה אם שמוע"שם,יא' 'יג' ומאחור כתובות האותיות שד"י, ראשי תיבות שומר דלתות ישראל. לא להתבלבל !
לא הקלף שומר. רק הקב"ה הוא השומר ! המזוזה משמשת כאמצעי לקבלת שמירתו של הבורא. זה רצונו ! כאשר אנו מקיימים את המצווה,אנו מתאחדים אתו יתברך וזוכים ל"מטריה אווירית אלוקית" המגינה על הבית ועל יושביו, והבורא נכנס "לתפקיד" מרגע קביעתה.

בפסוק "שמע ישראל ה' א-לוה-ינו ה' אחד",האות ע' של "שמע", והאות ד' של "אחד" כתובות בהדגשה ובכתב גדול,ויחד בונות את המילה: "עד" – סמל לקשר הנצחי בין הבורא ובין עם ישראל. זאת ועוד: המילה "מזוזה" בגימטריה= 65 כמו המילה א-ד-נ-י = 65.
ועפ"י הקבלה והחסידות, גם לאותיות עצמן במלה: מ – זו – זה יש משמעות מיוחדת.
האות מ'- מסמלת את מלכותו של הקב"ה, זו –מסמלת את האישה, ו- זה – את האיש. חיבור מקודש בין הבית היהודי לבין הקב"ה.

אכן, נדיר לראות בית,משרד או עסק כלשהו השייך ליהודי, בלי מזוזה.
המזוזה מכריזה: יש אלוקים בבית הזה! ומזכירה לאדם בכל עת, את תפקידו בעולם.

חשוב להדגיש שמזוזה פסולה ומשובשת אין בכוחה הרוחני- אנרגטי לפעול. על כן חשוב לקנותה מ"סופר סת"ם מוסמך וירא-שמיים, הבקיא בכתיבת ספרי- תורה,תפילין ומזוזות, ולהזהר מנוכלים שסוחרים במזוזות ומכשילים את הרבים. ההלכה אומרת שיש לבדוק את מזוזות הבית לפחות אחת ל- 3 שנים, מחשש סדיקת-אותיות (כתוצאה מרטיבות, או ממפגעים אחרים שעלולים לפגום בקלף).
זמן "אלול",שלפני ראש-השנה ויום כיפור נהוג למסור המזוזות לבדיקה.

יהי רצון שתבוא עלינו הברכה הקשורה למצוות מזוזה, ככתוב ב"הזוהר":
"ה' ישמור צאתך ובואך – מעתה ועד עולם".

הדלקת נרות: 18:58 שבת שלום ומבורך
יציאת שבת: 20:08 ד.טל

סגור לתגובות.