מבט לשבת- ולשנה החדשה. פרשת "ניצבים", חומש דברים כט'-ל'

בס"ד
מבט לשבת- ולשנה החדשה. פרשת "ניצבים", חומש דברים כט'-ל'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

אז, או-טו-טו.. עוד שנה חולפת לה, וחדשה בפתח ניצבת… כל אחד עם מאזן המעשים האישיים שבאמתחתו, עובר להילוך גבוה.
פרשתנו, "ניצבים", שתמיד קוראים בה, לפני ראש השנה, נוסכת תחושה שזה הזמן "להתייצב", תרתי-משמע, לא לשבת פרקדן, אלא לעמוד מוכנים לעשיה מחודשת,לעשות "חשבון צדק" בלי "לטייח" ובלי "לחפף" – אלא לפשפש באמת במעשים, והעיקר – להחליט לתקן כך שזה יבוא לידי מעשה בפועל,בכל הימים של השנה הבאה עלינו לטובה.

ימים אלה הם גם ימי סגולה. ידוע עפ"י הקבלה, שבכל ראש שנה מאיר אור חדש-רוחני, שלא היה כמוהו מעולם. אור מופלא שלא היה אשתקד וגם לא קודם… חשוב להתחבר אליו !

במזמור תהילים כ"ז שאותו אנו קוראים פעמיים כל יום (עד אחרי סוכות). כתוב: "בקשו פני – את פניך ה' אבקש". הרבי מציע : חפשו את הפנימיות שבעצמכם, ואת הפנימיות של הסביבה , ואת הפנימיות של נשמת העולם, ותגלו את האור האלוקי המחייה וממלא אותנו ואת הייקום כולו.
שני עניינים אלה של "חשבון צדק" ושל "בקשו פני" – קשורים זה בזה.
זו העת להתוודע לכוחות הפנימיים ולכישורים הייחודיים הטמונים בנו – וגם בזולתנו : במשפחה, אצל חברים לעבודה וכו' . להעריך ו"לפרגן" וליישם בפועל ממש. זוהי המשמעות החיובית של חשבון צדק על העבר, וחשבון צדק לתכנון טוב ומשופר יותר של העתיד.

מצוות היום בראש השנה היא "לשמוע קול שופר". הטעם העיקרי לתקיעות: קבלת עול מלכות שמיים. (בטכס המלכת מלכים נהוג לתקוע בחצוצרות בקול גדול. על אחת כמה וכמה, בעת ההמלכה המחודשת, מידי שנה בשנה, של מלך מלכי המלכים..!)
כולם נדרכים בהישמע קול השופר. זה קול המבטא את הצעקה הפנימית של הלב היהודי באשר הוא. זהו קול המחדד את הכמיהה בת שנות אלפיים לגאולה האמיתית והשלימה. ככתוב בישעיהו כז' פס' יג :"והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, ויישתחוו לה' בהר הקודש בירושלים". אמן! כן יתממש !

שבת שלום ומבורך
כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה
ד.טל
הדלקת נרות שבת: 18:17
ראש השנה: ראשון ושני בערב: 18:17 (מעבירים מאש בכיריים או מנר זיכרון)
יציאת שבת ויציאת החג: 19:23

סגור לתגובות.