פרשת "וילך" – ויום הכיפורים.

בס"ד
מבט לשבת: פרשת "וילך" – ויום הכיפורים.
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליואוויטש

שבת זו בה אנו עומדים קרויה גם "שבת שובה" , ע"ש עשרת ימי התשובה מראש השנה עד יום הכיפורים.וע"ש ההפטרה: "שובה ישראל עד ה' " הושע ג'
פרשת "וילך" מתארת את תהליך פרידתו של משה מעם ישראל. היא פותחת במילים:
"וילך משה וידבר..אל כל ישראל. הדגשת אחדותו של עם ישראל . אחדות נעלית הגוברת על כל שוני והבדלי מעמדות.אין הבדל בין חכמים לבין שוטים. בין דתיים לבין "חילוניים". ספרדים- ואשכנזים,עשירים- ודלים. קטנים או גדולים.. זוהי אחדות טבעית הקושרת כל יהודי מרגע בואו לעולם, לבורא עולמים, ו"הולכת" אתו לכל מקום בקשר נצחי.
.
לא תמיד האחדות הזו גלויה, לא תמיד היא באה לידי ביטוי… אבל ביום כיפורים היא מוחשית ומתעצמת ומעוררת בנו כוחות חדשים המאפשרים לנו לחוש שייכות לאומית ולהזדקף בגאווה-יהודית. "ונתנה תוקף קדושת היום" !
שבת "תשובה" מפיחה בנו כוחות להגיע לקו הגמר – מנצחים !
אנחנו לא נדרשים "לחזור בתשובה" ,אלא להחזיר את ה' למקומו הנכון. ללב היהודי. לחבר ולחזק את היישות ו"האגו" המוכר לנו – עם האלוקים . לקשר הטבעי שאין לו מדידה וגבול והוא אפילו אינו מושפע מעוונות וממעשים לא טובים. זה קשר המאפשר לכל יהודי לעשות תשובה אמיתית במיוחד ב"עת רצון" בעיצומו של יום הכיפורים, ולהיות "נעול" אתו יתברך ב"שעת הנעילה" וגם אח"כ…

וזה אכן קורה לנו בעיקר ביום קדוש זה. יום בו כל ישראל נוהר גלים-גלים לבתי-הכנסת באמביציה קולקטיבית מאחדת. זמן של "תידלוק רוחני" ורצון להתחבר אל מורשת ישראל סבא, להתחבר אל הבורא.
כמעט לא ייאמן, איך מצליחים אנו בכך : בלי שאון מכוניות, בלי "מנגלים", בלי ים וכנרת .. בשקט של קדושה עוטפת. שבת שבתון ! יש שבת – ויש שבת שבתון. שבת בחזקת 3 !! אנרגיה שמיימית אדירה! כדאי לנצל אותה – אנחנו ראויים לה!

בברכת גמר חתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
ד.טל

הדלקת נרות שבת: 6:07 יציאת שבת: 7:14
הדלקת נרות יוהכ"פ :5:02 מוצאי יוהכ"פ: 6:08

סגור לתגובות.