פרשת "וירא" חומש בראשית יח'-כב'

בס"ד
מבט לשבת. פרשת "וירא" חומש בראשית יח'-כב'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

ויגש – זה עניין של גישה.
כידוע, ככתוב בתורה, נפלה הגזירה מלפני ה' להשחית את סדום ואת עמורה, אשר מעשי רשעותם של אזרחיה הנציחו אפילו לדראון עולם, מטבעות לשונייים המסמלים שחיתות והפקרות טוטאלית: "מעשי-סדום". "מיטת-סדום", ואפילו באלאגן גדול וערבוביה שלא ניתן למצוא בהם יד-ורגל, "זוכים" לתואר המתקשר ל"סדום ועמורה".

אברהם אבינו, איש החסד, החרוט בתודעת כולנו במסירות נפשו ובציות אמוני גדול לכל צו אלוקי, מגיב באופן מפתיע וחד משמעי: "ויגש אליו אברהם ויאמר: "האף תספה צדיק עם רשע ?!… חלילה לך ! ( פרק יח' פסוקים כג'-כה'). אברהם אבינו, הפטרון הגדול ביותר של פרסום מנהיגותו הבלעדית של הבורא בעולם, נוקט לפתע בגישה תובענית כלפי ה', ומגייס מערך כוחות חדש שלא מוכר לנו – מתווכח ומתמקח ו"מנדנד" על הצלתם של אנשים מושחתים בכל אמות מידה, שחיו על פי העיקרון – שאין כל עקרונות בעולם !

"ויגש אליו אברהם" אומר לנו רש"י, מלמד על הכנה נפשית,של כניסה מכוונת ונועזת, כמו למלחמה, גישה נחושה ותקיפה שכל תכליתה להציל כל מה שניתן להצלה: "השופט כל הארץ לא יעשה משפט?! " – טוען אברהם כלפי הבורא.
כיצד ייתכן שאברהם אבינו – התגלמות מידת החסד והאהבה בעולם – שעמד בעשרה נסיונות קשים,החל מנסיון "לך לך מארצך", וכלה בנסיון "העקידה", ובכולם לא שאל, לא הירהר ולא עירער על ציווי הבורא – ובוודאי שלא טען טענות – כיצד ייתכן שדווקא הוא, ודווקא בסיטואציה זו של אנשים מופקרים ששמם יצא לשימצה בעולם כולו, דווקא כאן, הוא מכין את עצמו ל…"מלחמה" מול הבורא ?!

והיא הנותנת. מסתבר,שזה בדיוק המסר שאותו חפץ ה' שנלמד מעניין זה:
כדי להציל אדם אחר, מוכן אברהם אבינו לצאת מגדרו, ובלי שום "חשבונות" לבוא בדברים קשים כלפי שמיים – בניגוד מוחלט לטבעו (שהוא חסד, אהבה, קבלת-עול), ואף לעמוד בתוקף ולנקוט ב"מיקוח" חסר תקדים, מול הקב"ה: אם יש חמישים צדיקים בעיר – התשחית את העיר? ואם יש בה ארבעים וחמישה? וארבעים? ושלושים? וכו'

יש כאן לימוד הוראה עבורנו, עד כמה נדרש מאתנו "לצאת מעצמנו" למען הצלתו – הפיזית או הרוחנית – של יהודי אחר. החלצות, בלי חשבונות ושיקולים של רווח אישי, תוך התרוממות מטובתנו ומטבענו .
כל גישה מוסרית ואמיצה כזו שאנו פועלים על פיה בצדק, משאירה חותם בעולם , ומקרבת את הגאולה האמיתית והשלמה !

הדלקת נרות: 4:18 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 5:25 ד.טל

סגור לתגובות.