פרשת "לך לך" – חומש בראשית יב'-יח'

בס"ד
מבט לשבת: פרשת "לך לך" – חומש בראשית יב'-יח'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

השבוע אנחנו חיים עם אברהם אבינו ו"הולכים" אתו לאורך לרוחב ובאלכסון.

אברהם, בכיר האבות, הראשון שמסר נפשו על פרסום אלוקות בעולם, ועמד לבדו מול עולם אלילי-פאגני, וחווה נסיונות קשים מאד – בהם הנסיון של "לך לך מארצך"…
בגיל מבוגר יחסית, בן 75, הוא ממלא את צו הבורא: "לך לך" ! אבל עוד בילדותו , גילה בתובנה שכלית ,אחת לאחת, שיש מנהיג לעולם, וכך לא התפעל ולא הושפע משום לחץ חברתי או משפחתי (תרח, אביו,היה יצרן פסילים מושבע), אלא קם ועזב את ארצו, מולדתו ובית אביו, והלך- הלך לו למקום לא ידוע, כדבר ה' : "אל הארץ אשר אראך", התיישב בה במסירות נפש, גם בלי סיוע ממשרד העליה והקליטה ובלי כל טובות הנאה. האוהל שלו במדבר, שימש "מלון אורחים" בדרגת 10 כוכבים – לרבים. אך בצד קו- החסד והיד הפתוחה האופייניים לו, פעל בכל מאודו לעורר להכרה ולאמונה מוחלטת בא-ל אחד.

במהלך חיינו אנו ניצבים לא אחת בהתלבטויות שבין ללכת ולפרוץ דרך חדשה – בעבודה, בלימודים, במגורים – לבין להעדיף לא לזוז, להשאר במצב של "במקום דרוך". זה נובע בדר"כ מכוח ההרגל, מטעמי נוחות, מפחד מפני הבלתי מוכר ומעוד "אלף" סיבות מגוננות.
.
על פי החסידות, החיים של "לך לך" מעוררים באדם ריתמוס חדש ואתגרים נוספים אשר עשויים לאפשר לשנות ולהשתנות, להתקדם ולקדם באופן המוסרי ובאופן הגשמי, וללכת מעבר להרגלים, לרצונות ולשיקולים שהיו לאדם קודם .
על כן, " לך לך " ! זו הוראה אלוקית לכל יהודי לצאת מן ההגבלות והעיכובים המקובעים, וללכת באמת ,למרות הקושי,לעבר מה שמסוגלים עוד להגיע !
"לך לך" אל עצמך, תגלה את הזהות היהודית האמיתית שאליה אתה שייך. נולדת יהודי – אז ראוי לחיות כיהודי ! וכיוון שכך,רצוי לעשות זאת בלי ל"קטר", אלא לקחת אחריות ולהשתדל לעשות את הלא מושלם – ליותר מושלם ! וזה בדרך כלל משתלם…
.
אברהם אבינו מהווה מודל מאיר לנו ! למרות הנסיונות הקשים המשיך ללכת ללא ליאות כשהוא קשוב לקול הפנימי-האלוקי הקורא לו. צעיר לנצח ! בן 99 מל את עצמו וזכה שמאז ועד כל הדורות יוכנס תינוק יהודי "בבריתו של אברהם אבינו" !
את מסירות הנפש הזו על כל רבדיה – ואת האמונה השורשית הזו, הוא הנחיל לכל יהודי !

הדלקת נרות : 4:24 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 5:31 ד.טל

סגור לתגובות.