פרשת תולדות חומש בראשית כה'-כח'

בס"ד
מבט לשבת : פרשת תולדות חומש בראשית כה'-כח'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

"איזה חמוד ! למי הוא דומה?"
"האף – ממש של האבא!" " הפה – בדיוק של סבתא רוזי !" "העיניים – העתק הדוד ירחמיאל !" כך בערך מקבלים את פני התינוקות שזה עתה הגיחו לאויר העולם.

פרשת השבוע פותחת :"אלה תולדות אברהם, אברהם הוליד את יצחק " הפירוש הפשוט מתייחס לדמיון מראה פניו של אברהם לבין זה של יצחק בנו. אך הדמיון אינו מסתכם בזה בלבד. כוונת הכתוב אינה מתייחסת רק לתואר פניו הפיזי- גשמי של יצחק, כי אם גם לקלסתר פניו הרוחני. פָּנים – במובן פְּנים, פְּנימיות. דהיינו : אופיו, דרכו והנהגותיו של יצחק תואמים היו בעניינים רבים לאלה של אברהם אביו וממשיכים אותם. כפי שנאמר :
" מעשי אבות – סימן לבנים ".
הנהגתו הדומיננטית של אברהם אבינו התאפיינה בקו החסד והאהבה, ביציאה מעצמו החוצה ובנתינה ללא גבול לזולת.
יצחק, לעומת זאת, התאפיין בקו של "גבורה", כלומר: בעבודה פנימית עמוקה, ולא בהשפעה כלפי חוץ. יצחק, למשל, הוא היחיד מבין האבות שנשאר בארץ ישראל בגבולות הקדושה -ולא יצא ממנה במשך כל חייו.

למרות ההבדלים בקווי האופי ביניהם – אימץ יצחק אבינו את עיקרי דרכו של אביו ופעל על פיהם. בכך המשיך את עבודתו של אביו בעולם, ובזה התבטא הדמיון המשמעותי ביניהם.
זו גדולתו של יצחק !

ביחסי- הורים וילדים, מורים ותלמידים , ראוי בהחלט שיהיה מקום לכל פרט לממש את ייחודו ואת כישוריו המוּלדים, לחנכו ולעודדו לכך – ככתוב : "חנוך לנער על פי דרכו ".
עם זאת, כדאי לתת את הדעת על נקודות החיבור הערכיות הקיימות בין הדורות. לוודא איזו "צידה לדרך" לוקח דור הבנים – מדור ההורים , כחלק משרשרת הדורות הנצחית הנמשכת והולכת מאז אברהם אבינו – היהודי הראשון …

שבת שלום ומבורך
וחודש טוב (כסלו) המאיר על כולנו
ד.טל

הדלקת נרות: 4:08
צאת שבת: 5:17

סגור לתגובות.