פרשת "ויצא" חומש בראשית כח'-לב'

בס"ד
מבט לשבת: פרשת "ויצא" חומש בראשית כח'-לב'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

חיים עם הפרשה – באר שבע בכותרות !

פרשת השבוע פותחת ב"מהדורת חדשות" אקטואלית. באר שבע, בירת הנגב בכותרת : "ויצא יעקב מבאר שבע – וילך חרנה". הכתוב מספר על יציאתו-בריחתו המאולצת של יעקב מביתו, כדי להציל נפשו מידי עשיו המבקש להרגו.
באר שבע – מסמלת מקום של נחת ורגיעה ליהודים. מקום שמאפשר לימוד והרחבת הדעת מתוך שובע. (הלוואי שמשמעות זו תתממש לעדי-עד, ברגעים אלה ממש, על כל תושבי באר שבע והישובים סביבה).
חרן – סמל לריקנות רוחנית ולנחיתות מוסרית : "חרון-אף של עולם". "חורני" הוא ביטוי לאדם ריקן מכל תוכן. יש לו "חור" בראש.
למקום הירוד הזה שם יעקב אבינו את פניו. מאיגרא רמה לבירא עמיקתא.. הוא יוצא מחממת ביתו ומקום לימודו, ממקורות מים חיים,ע"ש שבעה הבארות ( "אין מים אלא – תורה"), ויורד לחרן למקום שנכונו לו בו יגיעה קשה ונסיונות קשים שבעתיים.
דווקא שם , הוא מצליח להקים בית נאמן ושלם? דווקא שם,נולדו בניו, שנים- עשר שבטי ישראל ? דווקא שם, לאחר ייסורים רבים ותנאי-מחיה קשים, הוא יוצא ברכוש גדול ועשיר.?
איך זה קורה ?

יעקב אבינו משמש לנו דוגמא איך ניתן להפיק שלמות מכל מצב בו אנו נמצאים .הוא שקף ליכולת של כל אחד מאתנו להאיר את הסביבה כך שיהיה "חן המקום על יושביו". היכולת להפוך את חרן – לחרנה, ולהחדיר בה קדושה.
למרות החיים הקשים עם לבן הארמי (בהיפוך אותיות נבל הרמאי) הוא ממשיך בתוקף יהודי לשמור על תרי"ג המצוות,ועל אורח-חיים יהודי.זו הצידה שינק בבית-אבא, זו הצידה המחייה אותו ומאירה אותו ואת אשר סביבו.
כאשר נוהגים בכל מקום ובכל מצב בכוח יעקב אבינו – אפשר להפוך גם את התיוג השלילי של חרן לתיוג חיובי – לחורין, ולחיות בה כבני-חורין…
הרבי "צמח צדק" אמר ליהודי אחד שהתלונן על המקום הירוד מבחינה רוחנית,שהוא חי בו: "הפוך את המקום הזה לארץ ישראל". תאיר בכל הווייתך היהודית את המקום – כך שיהיה טוב יותר !

יעקב אבינו הוא "חלוץ" כל השליחים הפזורים בעולם. ממנו יצאו להאיר את הסביבה ולהיות כתובת לכל יהודי, שליחיו של הרבי מליובאוויטש.
השבוע , בראש חודש כסלו, מלאו שנתיים להירצחם של שליחי חב"ד במומביי של בני-הזוג גבי ורבקה הולצברג ז"ל. והשבוע, בראש חודש כסלו, פגע טיל האוייב,בשליחת הרבי בדלהי, מרים שארף ז"ל, אשר הגיעה לחופשה קצרה,ללדת את עוללה. ה' יקום דמם.
יהיו הדברים לעילוי נשמתם.

הדלקת נרות: 4:05 שבת שלום ומבורך
צאת שבת :5:14 ד.טל

סגור לתגובות.