"נס גדול היה פה"

בס"ד
מבט לשבת: נ.ג.ה.פ – "נס גדול היה פה".
עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

לפתוח את "השאלטר" – ולהתחבר אל האור !
במוצאי-שבת,בכל בתי-היהודים בישראל ובעולם כולו,ירצד בחלונות ובפתחי- הבתים, אור נרות החנוכה, ותשמע השירה : "הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות, ועל הנסים, ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה… ו- "מעוז צור ישועתי "…

כולנו מכירים, החל מהגן, את סיפור חנוכה על כד השמן הקטן שהכיל מעט שמן טהור ליום אחד, והנס הגדול שאירע כשדלקה מנורת המקדש שמונה ימים.

עיקר מצוות החג – הדלקת נרות חנוכה לפרסום אותו הנס. לכן חנוכיות גדולות מאירות גם במקומות ציבוריים רבים: בערים, בקיבוצים ובמושבים. "באנו חושך לגרש" !

"צריך להקשיב למה שהנרות מספרים" – כדברי הרבי הריי"ץ.
היוונים ביקשו "להשכיח תורתך". כל דבר שהוא מעל השכל האנושי הם ביקשו לטרפד.
הם הסמל ל"כוח המפתה": יפים, פילוסופים, שוחרי אומנות וספורטאים.(איזו סגידה עיוורת הם השרישו לספורט על כל ענפיו. איצטדיונים מלאים,אנשים צורחים, מהמרים. בכל מהדורת חדשות דיווח וניתוח מעמיק על אותה אלפית הנקודה ששברה את השיא העולמי דאשתקד.. והעולם מריע- בשיכרון חושים…) זו מתודה יוונית שתפסה תאוצה והפכה לכוח בעל עוצמה.
לאורך כל ההסטוריה היהודית היו לנו אוייבים משני סוגים: אלה שביקשו להשמידנו בגלוי באופן הפיזי: כל הפרעונים, ההמנים וההיטלרים, ימח שמם וזכרם! ואלה שביקשו להשמיד את הקדושה הרוחנית המולדת בנו ו"לספח" אותנו אליהם, בכל דרך: היוונים, הצלבנים, והאינקוויזיציונים לדורותיהם. הם הסכימו "לאפשר" לנו לחיות, אבל ללא קורטוב של קדושה. תורה – מותר,בהיבט של "קולטורה"בלבד! אבל בלי אמונה,בלי אלוקים בורא העולם ..

כל נס הוא עניין של למעלה מדרך הטבע, ובולט בו הפן הרוחני- האלוקי.
בחנוכה אנחנו חוגגים גם את נס נצחון המלחמה הרוחנית, מלחמה מבחוץ ומבפנים, על היוונים ועל המתיוונים כאחד: "מסרת גיבורים ביד חלשים", "רבים בידי מעטים".
.
פתגם חסידי אומר, שחושך לא מגרשים במקל . הדרך הנכונה היא באמצעות האור .
כל אחד מאתנו יכול להיות פנסאי,להתחבר אל האור הרוחני-הקדוש הקיים בו, ולהאיר סביב.
ככה זה בחינוך,ככה זה ביחסים בין הבריות:במשפחה,בעבודה,בחברה.כל שעלינו לעשות זה לפתוח את "השאלטר" שלנו ולהפיץ בזרם חזק הרבה אור, ב"מאור פנים" – וב"אור התורה", ולחלוק אותו עם כוווולם..!
"אתהפכא חשוכא לנהורא". החושך שמסביב, סמל הרע – יהפוך לאור טוב וגדול !
כי כידוע, מעט אור – דוחה הרבה חושך…

יהי רצון שנזכה למנורת הזהב…וגולה על ראשה, ושבעת נרותיה עליה, בבית המקדש השלישי-הנצחי במהרה בימינו עם משיח צדקנו !

הדלקת נרות: 4:03 שבת שלום ומבורך
צאת שבת והדלקת נר חנוכה: 5:14 וחג חנוכה שמח
ד.טל
.

סגור לתגובות.