מבט לשבת: "מקץ" – חומש בראשית , מא'-מג'.

בס"ד
מבט לשבת: "מקץ" – חומש בראשית , מא'-מג'.
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

פרויד כבר היה עושה מהם "מטעמים".
רצף של חלומות הנראים דמיוניים והזויים מוגשים לנו בשבתות אלה.
בשבת שעברה התחברנו לחלומותיו של יוסף על שיבולים ועל שמש, ירח וכוכבים המשתחווים לו. התוודענו גם לחלומותיהם של שר האופים ושר המשקים במצריים, הכלואים עם יוסף הפותר את חלומותיהם.
השבת עולה המסך על חלומות פרעה: שבע פרות בריאות בשר ושבע אחרות רזות הבולעות את השמנות, והפלא ופלא נשארות דקיקות בלי להוסיף גרם אחד במשקלן.
ועוד חלום, כמעט זהה, ובו שבע שיבולים שדופות הבולעות שבע שיבולים מלאות, ונשארות צנומות כשהיו..
נעמיק בחלומות ונווכח שחלומותיו של יוסף מתחילים בעבודה וביגיעה.הוא ואחיו מאלמים אלומות, ועולים מחלום לחלום לספירות רוחניות שמימיות, עד גרמי השמיים.
בחלומות פרעה לא עובדים – אלא בולעים אלה את אלה. החלומות בסימן ירידה.

נאמר: "חלומות שווא ידברו" – מסתברא שלא תמיד זה כך. חז"ל (במסכת ברכות) אמרו: "חלום – הוא אחד משישים בנבואה". כאשר חלום חוזר שוב, רצוי להתייחס אליו: " ילך ויפתרנו-(ייטיבנו), בפני שלושה",(אצל אישי-תורה, ולא אצל בעלי-אוב ומנחשים למיניהם).

יוסף – צדיק יסוד עולם, ידע תהפוכות גדולות בחייו. מבור תחתיות שהושלך לתוכו, עלה לגדולה.הבורא העניק לו חוש פנימי מיוחד לפתור חלומות ולהסיק מהם מסקנות. הזניק אותו לראש מהדורת החדשות, ומשם לתפקיד המשנה למלך מצרים: על פיו יישק דבר.

איך זה קרה לו? בלי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה פסיכולוגיה של חלומות. בלי להכיר את האסכולה של פרוייד, יונג או אדלר ? יוסף מתמצת את המקור לכישוריו הרוחניים בשתי מלים ברורות: "ל-א-לוהים פתרונים" ! פרשת וישב, וחוזר להצהיר כך,בריש גלי בפני פרעה:
"בלעדי. א-לוהים יענה". (בפרשתנו). בלי הבורא אני לא יכול !

חרטומי מצרים ניסו לגלות בחלומות משמעות של נבואה לעתיד.
יוסף, השכיל לפענח בחלומות, ברוח-הקודש, הוראה לעשייה מיידית ! מיד עם התחלת שנות השובע, במקום לבזבז מותרות-מיותרות לכל עבר, הוא נערך גם לזמן של שנות רעב ומעורר להכרה ולרגש בפועל ממש שכבר בתקופת השובע מתחילה גם תקופת הרעב.
דבר והיפוכו. כמו בחלום אשר מתמזגים בו הפכים והכל בו אפשרי.

בפנימיות התורה יש בסיפורי החלומות איזשהו מסר לנו.
להגשים את החלום שלנו זה אתגר הדורש יגיעה גדולה בגוף ובנפש. גם אם החלום נראה כאילו רחוק מאתנו, מורכב ומלא ניגודים…- עלינו לדבוק בו, הוא עשוי להזניק אותנו למעלה. זו גם הדרך למימוש הגאולה ,בה נרגיש "בעננים" – "היינו כחולמים" ! כדאי שנמשיך לחלום, להתייגע ולהאמין : "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו עם משיח צדקנו". אנחנו מוכנים!

הדלקת נרות חנוכה 3:50 שבת שלום ומבורך
הדלקת נרות שבת: 4:05 וחנוכה שמח
צאת שבת: 5:16 והדלקת נר שמיני ד.טל
.

סגור לתגובות.