מבט לשבת: פרשת "ויגש" בראשית מד'-מז'.

בס"ד

מבט לשבת: פרשת "ויגש" בראשית מד'-מז'.
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש.

"ויגש" – עניין של גישה !
המלה הראשונה הפותחת את פרשתנו "ויגש", מקפלת בתוכה מסר העולה מהתוכן הפנימי של האירועים השזורים בה.

הגישה של יהודה:
"ויגש יהודה", מדגישה את גישתו הנועזת של יהודה, בעומדו במסירות-נפש,מול המשנה למלך מצרים (יוסף),ותובע ממנו לשחרר לאלתר את בנימין אחיו הצעיר. בתמורה לכך,הוא מוכן להיות עבד לו.
גישה זו "שוברת" את יוסף, ומאירה את כל האחים באור חדש. עמדתו הנחרצת של יהודה הוכיחה ליוסף שאחיו תיקנו את התנהגותם. הם עכשיו מלוכדים ומגלים דבקות אמיתית זה בזה. הם מוכנים לתת את חייהם – במקום להפקיר איש מהם. הם עשו שינוי וודאי העומד במבחן החיים.
בנקודה זו, נפתח ערוץ תקשורתי-רגשי חדש ביניהם, "המשכנע" את יוסף להתוודע אליהם:
"אני יוסף אחיכם" !

גישתו של יוסף:
יוסף מייצג בתגובתו גישה מופתית המהווה מודל לחיקוי.הוא אינו נוטר ואינו נוקם.נהפוך הוא. יוסף בוחר להיות "גומל לחייבים טובות". מתעלה ומחזיר טובה תחת רעה, ומפגין כלפי כל אחיו אהבה ופיוס. (יוסף, בשינוי אותיות: פ.י.ו.ס). "למחיה שלחני אלוקים לפניכם". הכל מלמעלה !

התורה, כידוע, נצחית. כל הכתוב בה הוא הוראה נלמדת עבורנו, כאז כן היום.
שתי הגישות דלעיל, קשורות זו בזו.
גישתו של יהודה :מידת הגבורה. באה לידי ביטוי באחריות ובמסירות-נפש, עד כדי נכונות להקרבה אישית. כך ראוי לפעול כדי להציל נפש בישראל. גם במובן הפיזי וגם במובן הרוחני.

גישתו של יוסף : מידת החסד.מדגישה את מעלתה של המחילה בלב שלם.בלי סנקציות, ללא "חיסול חשבונות". נהפוך הוא. יוסף מלמד זכות על אחיו, ומסייע להם בכל צורכם.
זו גישה המאפשרת "לפתוח דף חדש": אין אשמים. הכל בהשגחה עליונה – ולטובה !

היכולת להתפייס ולסלוח באה לביטוי בתפילה הנאמרת כל לילה, לפני השינה: "הריני מוחל לכל מי שהכעיס והקניט אותי,או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בין בכל אשר לי…ולא ייענש שום אדם בסיבתי".(מתוך סדר קריאת שמע על המיטה).

לילה טוב, וחלומות נעימים
וימים טובים, מפוייסים ויפים
ושבת שלום ומבורך על כולנו.
ד.טל

כניסת שבת:16:07 צאת שבת: 17:19

סגור לתגובות.