מבט לשבת:"ויחי" חומש בראשית מז'-נ'

בס"ד
מבט לשבת:"ויחי" חומש בראשית מז'-נ'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

"הבעל בית " קובע – אנחנו מבצעים…

פרשת "ויחי" מסיימת את חומש בראשית, בתיאור פטירתו של יוסף הצדיק: "וימת יוסף..ויושם בארון במצרים".
יש כלל שאמרו חכמים בנוגע לסיום חומשי-התורה: "מתכיפין התחלה להשלמה". דהיינו, מחברים את הרעיון הפותח בתחילת החומש – לסיום הספר.
תמוה, זה לא עולה בקנה אחד בפתיחה השמיימית של בריאת העולם,"בראשית ברא א-לו-ה-ים את השמיים ואת הארץ",יחד עם הסיום על מות יוסף. איפה נקודת החיבור בין ההתחלה ובין הסוף הזה?

לכאורה, נראה שקשה למצוא לכידות ונקודה משותפת בין הקצוות האלה. אז מה הקשר?
הביאור, עפ"י פנימיות התורה: המטרה של סיפור בריאת-העולם, לא להראות שיש עולם, אלא להראות ולהורות את כוח ה' בעולם. יש בורא והוא "הבעל-בית" הבלעדי על העולם! לו הארץ ומלואה. לו התוכנית והתכלית הגשמית והרוחנית של העולם הזה, כפי שכתבה בתורה.

עם ישראל נבחר ע"י הבורא להחדיר מסר זה בכל אתר בעולם. גם במצרים, ערוות -הארץ השטופה במ"ט שערי טומאה, ובמקומות אחרים הפזורים בקצווי-תבל. להחדיר אור רוחני,כדי להעלות ניצוצות של קדושה הקיימים, גם אם אינם גלויים.
יוסף הצדיק דבק בשליחות האלוקית הזו. אסיר על לא עוול בכפיו, מכריז בריש גליי, בפני פרעה שליט מצרים : "הא-לו-ה-ים עושה"! "א-לו-ה-ים יענה" !
מתנהג כיהודי (גם כשעלה לגדולה), שמות בניו יהודיים,סועד כיהודי, ומחדיר קדושה בכל נוכחותו היהודית. במקום מנוון ומלא פיתויים – מקדש שם שמיים ברבים, וממשיך לשמש פנס להאיר ולמלא את שליחות הבורא גם לאחר מותו, בארונו שנשאר במצרים,ביטוי ל "נתינת כוח" רוחני לבני- ישראל הנשארים במצריים.
מצריים אינה רק חבל ארץ גיאוגרפי. מצריים, בשינוי ניקוד, הופכת למיצרים, למקום צר ומגביל, מקום ששולטים בו מ' יצרים ותאוות. מיצרים אלה יצרו גם בימינו "עבדות" חדשה באיצטלא "מודרנית ונאורה" כביכול. עבדות למדיות למיניהן, לכבלים הכובלים את הקשר האנושי ההכרחי לקיום בריא. עבדות לעבודה הקרייריסטית.. ופחות לעבודה המשפחתית.
מצריים מסמלת את כלל הגלות בעולם – את הכבלים. יוסף מסמל את היכולת הרוחנית להתמודד ולהצליח.

נקודת המפגש המחברת בין סיפור בריאת העולם לבין הגשמת התוכנית האלוקית, מתוארת בדרך חייו של יוסף הצדיק הרצופה התגברות על מיצרים רבים, והחדרת אור אלוקי סביבו.

סוד קיומו של עם ישראל, שהוא פלא ונס גלוי, מקורו באור המיוחד הזה שהוענק לנו.
כולנו בנים לאלוקים ! מעשינו ועבודתנו מושכים וממשיכים את אותו אור בראשית, אור אין- סוף המתלבש בעולם, ומסייע לנו להתגבר על מיצרים בדרך. יהי רצון שנזכה לאורו של משיח !

כניסת שבת: 16:11 שבת שלום ומבורך
צאת שבת: 17:23 ד.טל

מזל טוב ! מזל טוב ! לחברינו אלעד ומיכל נקר, ולתאומים אור ויותם, בהגיעם לבר-מצווה.
מירב הברכות ! לחיים ! לחיים ! בשמחות תמיד בעז"ה !

סגור לתגובות.