פרשת בֹּא חומש שמות י'-יג'

בס"ד
מבט לשבת: פרשת בֹּא חומש שמות י'-יג'.
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

זהירות מ" גול עצמי " !

"בֹּא אל-פרעה כי אני הכבדתי את לִבּוֹ" (פס' א').
מתעוררת שאלה: האומנם במתוכנן מנע ה' מפרעה את "הבחירה החופשית" והכביד את לבו ,וכך אנוס היה פרעה, בלית ברירה, להמשיך לשעבד את ישראל במצריים ?
אם אכן כך העניין, על מה ולמה ה' מעניש אותו ? זה נראה לא הוגן.

אומר הרבי, שלא מדובר בעונש אשר בא ע"י גורם חיצוני. מכל שכן שאין הכוונה במניעת הבחירה. לפנינו תהליך מתפתח טבעי, וצפוי מראש: ככל שאדם בוחר על דעתו ורצונו בדרך ובהתנהגות שאינה נכונה, וחוזר שוב ושוב לדבוק בדרך קלוקלת זו, כך הוא מכניס עצמו "לפלונטר" ולמילכוד עצמי, ונהיה לו קשה לשנות ולהשתנות, וממילא, באופן טבעי, הוא נענש מעצם מעשיו, ונותן לעצמו "גול עצמי" ! אין זה עונש שקיבל ממישהו, זו תוצאה טבעית של מעשיו.

(דוגמא שכיחה לשם הבהרה לעונש שהוא התוצאה הטבעית של המעשה, ניתן לראות בילד שאכל ממתקים רבים, וכתוצאה מכך בטנו כואבת – לא משום שהוריו בחרו להענישו בכאב בטן, אלא משום שהוא הביא זאת על עצמו…)

אילו היה פרעה מגייס מתוכו כוחות-נפש, והיה מחליט לבחור בנורמות אחרות, מוסריות וטובות, אזי היה זוכה שתשובתו היתה מתקבלת,וכל "הסיפור" בתורה היה נקרא אחרת…
אולם, כפי שכתוב, הוא לא עמד באתגר המוסרי. הוא לא ניסה, ולא רצה לעשות אפס קצהו של שינוי כדי לשנות את מהותו – להכנע מפני בורא עולם.
התוצאה ידועה ! היא כתובה בתורה . והתורה היא מלשון הוראה לכולם.

ככה זה אצל כל אחד שבוחר בדרך הלא חיובית פעם אחר פעם: פתאום, ההרגל מתקבע, ומתעמעמת בהדרגה הרגישות הפנימית, נחלש באדם הכח לרצות לשנות משהו בעצמו .הוא אף בונה סביבו סוללת "הוכחות" כדי לחזק את הדרך אשר בחר בה וכדי להרחיק מהמודעות את הצורך בשינוי.
אך אם יכיר ויודה בטעותו , ויחליט לגייס כוחות נפש גדולים תוך רצון אמיתי לבחור בדרך טובה – מובטח לו שיסתייע לו משמיים. הבורא עצמו יושיט לו יד !
ככתוב: אדם יפתח (בדרך טובה) כפתחו של מחט – והקב"ה יפתח (לפניו הדרך) כפתחו של עולם.

מסיפור פרעה אנחנו לומדים קל וחומר : אם אותו רשע, שקיבל את חיותו מכוחות "מיסטיים" – מסיתים ורעים, ניתנה לו אפשרות לחזור בתשובה אם היה חפץ בכך – קל וחומר כאשר כל אחד מישראל , בנו-בחירו של הקב"ה, אם ירצה להיטיב ( אפילו רק ברצון בלבד), אזי, הקב"ה יעזור לו בפועל ממש לעשות את המהלך,לאפשר לו לעלות על הדרך הטובה.
"מחשבה טובה – הקב"ה מצרפה למעשה " ! כדאי לחשוב טוב , לעשות טוב – ויהיה טוב , בעז"ה !

הדלקת נרות: 4:29 שבת שלום ומבורך
צאת שבת : 5:40 ד.טל

סגור לתגובות.