"בשלח" חומש שמות יג' – יז'

בס"ד
מבט לשבת :"בשלח" חומש שמות יג' – יז'
מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש

הזמנה לסעודה אקסלוסיבית – חינם !!

"ויאמר ה' אל משה. הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. ויצא העם ולקטו"..
בני ישראל אכן יצאו באופן הפיזי ממצרים, אבל מצרים נשארה עדיין מקובעת בתוכם, ממשיכה לכבלם. קשה להשתחרר מדפוסים חשיבתיים שהורגלו אליהם במשך למעלה מ-200 שנה. הם נתפסים לנוסטלגיה מזוייפת ודמיונית על "סיר הבשר" "שזכו" לו במצרים. הבורא ממטיר עליהם מַן משמיים, אוכל חינם.

טעם המן, המן, המן, אם יסופר לא יאומן..(פזמון מוכר)
מזון "דליקטס" מזין, משביע וטעים שהעניק הבורא לבני ישראל במשך 40 שנה במדבר.
בדרך נס היו בו כל המרכיבים התזונתיים הטובים להחיות בהם את הגוף, בתוספת כל הטעמים לאניני –הטעם, להתענג מהם במצמוצי – שפתיים. חשקה נפשך באומצה עסיסית מטובלת בחרדל – טעימה מהמן וטעם האומצה החרדלית כבר בפיך..

מה המטרה ? הרי נאמר:"בזיעת אפך תאכל לחם". וכאן, הכל חינם! רק ללקטו מידי יום ו..הופ,לפה.

מטרת ירידת המן היתה לחזק את האמונה ולהעצים את הבטחון שהכל בידי הבורא. להבין שהפרנסה והרווחים שיש לאדם, מגיעים כולם ממקור אחד – מהבורא. העבודה שאדם מתייגע בה, על פי טבע כנאמר: "אדם לעמל יולד",בסופו של יום, הכנסתו נקבעת בשמיים באופן שמעל לטבע,כמו המן שירד במשך 40 שנה, מעל כל חוקי הטבע. כך"הלוקש" הוא ממנו יתברך. ברצונו מעשיר. ברצונו מצליח. וגם להיפך..

נס ירידת המן היה הכרחי בשלב הראשוני של יציאת ישראל ממצרים. זאת,כדי להפוך אומה חסרת בטחון, ונרצעת – לאומה מאמינה הבוטחת בבורא ומקבלת על עצמה לעבוד אותו.
אקט הכרחי שהיה בו לעורר אמונה והכנה לקבלת התורה,ולכניסה לארץ ישראל .

בפסוק טז' שבפרק טז' כתובות כל אותיות הא'-ב' בשלמות, רמז שכל העוסק בתורה ומקיים מצוותיה, מובטחת פרנסתו המלאה בשלמות. באותו פסוק "מושחל" כלל חשוב לא רק לשומרי-משקל: "ליקטו איש לפי אוכלו". לא בגרגרנות. לא בתאוותנות. אכילה במידה. דיאטה נכונה על פי התורה – ערובה לבריאות בגוף וברוח !

"נודה לך ה'..שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד,בכל יום ובכל עת ובכל שעה".מתוך ברכת המזון.

הדלקת נרות: 4:35
צאת השבת: 5:46 שבת שלום ומבורך
ד.טל

סגור לתגובות.