חיות הבר בעמק

132 חיות הבר בעמק

בוקר יום אחד בעמק. תנים דרוסים בכביש כפר יהושע, רמת דוד, ועוד רגלינו נטויה ודורסת. דריסת תנים, שועלים וגיריות בעמק. העמק חייב לעצור ולהציל !

כלב הבר החומק מעינינו
במרחבֵי העמק
דורות על דורות, אדם- אדמה, צומח-חיה,
כאן בעמק.

יללת הלֵיל,
כמיהת הקצוות להגיע,
קצה חוטם, אוזן מחודדת ואוזן, פרווה רכה, פסיעות חֶרֶש,
יללה המקפיאה את דמנו
בפחד ואושר
על שְחָיָת-בר כמוה
שקיבלה מסבך הביצות את פני סבא וסבתא ההם, שעזבו,
וממשיכה כצל להיותנו.
ולא קל לה כעת בלי סבך,
בלי ביצות, בלי ספק,
כלל לא קל לה
מפנינו.

כלב הבר, התן,
חיית העמק מאז וכעת
נלחם על חייו מאיתנו.
לא כנגדנו נלחם,
רק מידינו מבקש את חייו,
את חייו מידינו.
שנעזור לו לחצות את הכביש הרחב שסללנו,
שנעניק לו מקווה מים קטן בקיץ חֲרֵב,
שנותיר לו עץ וסלע שדות בקצוות
לחפור לו בית תחתם
ונניח לבית.
והוא כלב-בר הַרֵי,
לא ארי מלתעות, לא ברדלס טפרים
לא צֵל ואיום על חיינו.
רק שירת התן, יללת הכלבים הזהובים ההם
החומקים מהעין לַחוֹשֶך לִחְיות
ולאור יום ביומו, מתגלים בדמם רמוסים ומתים,
מרגלינו.

תנו לחַיות,
תנו לכלבי הבר, לתנים,
תנו להם סיכוי לשרוד דורות ועוד דורות
ביִרְאָה וקודש לצידנו.
יראה שהיא כבוד
וקודש הם חיים
ואלה הרי קול וכל מנגינת התן הנפלאה
העולה מתהומות
לחייו ולחיינו.

אנא !

בֹּעָז דרומי. חברים לי, זה לא השיר, זו הבקשה המפורשת להתגייס ולעשות למענם !

One thought on “חיות הבר בעמק

  1. עצוב והכל נכון בראש וראשונה האשם הוא בטרקטורונים
    שהורסים כל בית טבע לחיות הבר
    יש לאסור שימוש נרחב בטרקטורונים………..