"משפטים" חומש שמות כא'-כד'

בס"ד
מבט לשבת "משפטים" חומש שמות כא'-כד' מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש
וו' החיבור – ולאו דווקא במבחן בגרות בלשון.
"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
הפרשה פותחת ב- וו' החיבור: מבנה לשוני מיוחד בו מקשרת התורה את הנאמר בפרשתנו, למה שאירע בפרשה הקודמת, פרשת "יתרו", למתן התורה, למעמד הר-סיני. רש"י מפרש: "ואלה המשפטים: בהמשך למשפטים שנאמרו קודם, לעשרת הדברות – באים גם אלה". מכאן שכל המצוות, גם אלה שבמעמד הנשגב בהר סיני וגם אלה שלפנינו, נאמרו למשה רבנו, ברצף אחד.

כאשר קוראים בפרשה, בהמשך לאירועים שבפרק הקודם, מתעוררת תחושה של "צניחה חופשית", "גלישה" מגבוה- גבוה לנמוך כל כך. ממעמד הר-סיני שבו עמדנו אפופי הוד, שומעים את קול ה', נרעדים בהתרגשות ומכריזים כאיש אחד ובלב אחד "נעשה ונשמע!" עד לפרשה הנוכחית בה "נוחתים" אנו לאפרוריות החיים ולשיגרה המוכרת והשכיחה של ענייני חולין : סכסוכי ממון בין אדם לחברו. מי חייב למי, מי מחוייב לפצות את מי, ממה צריך להיזהר, על מה צריך לשמור .. נו! על עניינים כל כך פשוטים התורה שלנו מתעכבת ? על אותם פרטי פרטים "יבשים" שכל אומה מתוקנת קובעת לה סדרים לגביהם? וכל אלה "נדחסים" בפרשה הבאה מיד לאחר המעמד שהרטיט עולם ומלואו? מה הקשר?
מסתברא שדווקא וו' החיבור מרמזת על קשר! היא מחברת אותנו בין "שני העולמות" בהם אנו חיים. מחד,עולם חיי הרוח המרוממים והנעלים, המחיים את הנפש. ומאידך,עולם חיי השיגרה והחולין הגשמיים,ובהם הדאגה לצורכי הגוף והרכוש,ליחסים שכיחים בין איש לשכנו ובין בעל לאשתו, לעניינים פשוטים על שן שנחבלת ורגל שנתקעת בבור שהשכן חפר לא בכוונה…
באה התורה ומלמדת אותנו: עשרת הדברות ניתנו בסיני, גם המצוות הפשוטות והמובנות האלה – ניתנו בסיני. חייבת להיות משמעת פנימית והנהגה נכונה, למלא ולקיים אותן, באותה התייחסות מחייבת ובאותו חיל ורעדה כפי שהיה במעמד קבלת "עשרת הדברות". גם אם איננו מבינים את המצוות הללו על פי שכל אנושי, גם אם אין בהן הסבר משכנע והגיוני, כגון: איסור אכילת בשר וחלב. איסור לבישת שעטנז (צמר ופישתן יחד) וכו', באה וו' החיבור ומדגישה לנו שיש כאן רעיון משותף. המקור של כל המצוות הוא אחד ! כולן , קלה כבחמורה, ניתנו לנו מאת בורא עולם.

הרבי אומר: קיימים שני סוגי חוקים: אחד- חוק שיוצר חיים. שניים- חוק שנוצר מהחיים.
*חוקי אנוש נוצרו מתוך החיים, לכן הם שונים בכל מדינה, לפי תנאי המדינה ולפי שליטיה.
*תורת ה' היא חוק אלוקי שיוצר חיים. זו תורת אמת המתקיימת בכל מקום ובכל זמן. נצחית וקיימת לעד !

הדלקת נרות: 4:49 צאת שבת: 5:58 שבת שלום ומבורך
וחודש שמח ומשמח (אדר בפתח)
ד.טל

סגור לתגובות.