פרשת "תרומה". שמות כה'-כז'

בס"ד
פרשת "תרומה". שמות כה'-כז'
מעובד משיחות הרבי מליובאוויטש
מי שנותן – מקבל !
הפסוק הראשון בפרשתנו פותח בציווי "ויקחו לי תרומה". רש"י מפרש: "לי – לשמי".
מה משמעותה של מצווה זו. האם הקב"ה זקוק לתרומות של עם ישראל ?
מה עוד שההוראה אינה מובנית. מה הפירוש "ויקחו לי"? הרי הכוונה היא לתת !?

אחת מהמצוות המרכזיות ביהדות קשורה לנושא הנתינה הצדקה, לאחריות ההדדית ולעזרה לזולת.
עמותות ואירגונים, פילנטרופים ואנשי-חסד רבים קמים ופועלים בתחומי החיים השונים: דאגה לחלש, דאגה לחולה, הכנסת כלה, עידוד השכלה. תרומות שמצילות חיים בגשמיות וברוחניות. העם היהודי אף פעם אינו אדיש ! רבים פותחים את הלב ואת היד. איך זה קורה? האם זה בגֵנים של העם הזה?

המקור לתופעה הייחודית הזו, מופיע בפרשתנו. ה' מבטיח: מי שנותן – מקבל ! כל תרומה מביאה תמורה, זיכוי הסוגר פערים בתחומים שונים במעגלי החיים – בגשמיות או ברוחניות. זו מצווה מתבקשת והכרחית אשר חלה על כ-ו-ל-ם ( גם על העניים). וראה זה פלא. עצם הנתינה מעוררת "הד חיובי".מי שנותן, לא רק שאינו חסר, נהפוך הוא! הכאילו "חסרון"- הופך ליתרון גשמי או רוחני, פיננסי או גופני. זו מצווה שהפכה לנורמה בעם הזה כולו לאורך הדורות . לטבע של עַם עִם נשמה.
כל המרימים "תרומה" מלשון רום – הרמה, בד בבד מרוממים את הנזקק – ואת עצמם – כשליחים נאמנים של בורא עולם !
באמצעות התרומה למשכן, להשראת השכינה במקום הקדוש ביותר- מתממשת הבטחת הבורא: "ושכנתי בתוכם"! לא בתוכו-במשכן, בלשון יחיד – אלא, בתוכם,בלשון רבים. בכל אחד ואחת מישראל : משואב המים ועד קברניטי העם.דתיים וחילונים. קטנים וגדולים.נאורים וסכלים..
ניצוץ אלוקי בכולם, בלי לפסוח על אף אחד !

כולנו נבחנים ביכולת שלנו לתת .
עושים צדקה – מלשון צדק , כי כך צריך ! לא נותנים לשיקולים אחרים לעכב אותנו. לא נותנים ליצר הרע לבלבל אותנו ולהסיט אותנו מקיום המצווה.
אנחנו דבקים בדרך כלל במשימות ובציוויים הטבועים בנו. וכבר עתה, ערב פורים, אנו מתכוננים לצד קיום מצוות "משלוח מנות" חגיגי – לקיים גם בהידור את מצוות "מתנות לאביונים"!

שבת שלום ומבורך
ד.טל
הדלקת נרות – 16:55 צאת שבת – 18:04
קריאת מגילה בבית הכנסת במוצאי-שבת הבא יג אדר 22.2.13
בשעה – 18:45

סגור לתגובות.