פרשת "תצווה"

בס"ד
מבט לשבת: פרשת "תצווה" – חומש שמות כז' – ל'
מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש
זאת לא תחפושת..
התורה, כידוע, מצטמצמת במילים, אין בה אות מיותרת. בפרשתנו נראה לכאורה שיש פירוט דקדקני ומוגזם לנושא שכיח ומוכר לכולם: בגדים! התורה אינה מתייחסת למלתחה האישית שלנו אלא לבגדיו המיוחדים של הכהן הגדול: אפוד.חושן.מעיל. ציץ. כותונת. מצנפת. מכנסיים
ואבנט. שְמונה פרטי לבוש שאינם נבחרים על פי טעמו האישי של לובשם – ואפילו איכותם ,
צבעם, העיטורים והקישוטים הרקומים עליהם ואופן לבישתם מקבלים גושפנקא מהבורא.
זו מצווה ! כזה ראה וקדש!

מה כוונת הכתוב? איך זה מתקשר לכלל ישראל? הרי אלה הם בגדיו המיוחדים של הכהן הגדול. אפשר היה לצוות באופן אישי את חיוב "התלבושת האחידה" הזאת לקומץ הכוהנים, במקום להקדיש פרשה שלמה על כך לכלל ישראל?!
ידועה האימרה: "הלבוש עושה את האדם". יהודים – לאורך כל הדורות, שמרו רובם על צביונם המיוחד אשר ניכר בעיקר באופן לבושם. גם בהיותם במצרים, עטופים במ"ט שערי טומאה – "לא שינו את לבושם" (ולא את שמותיהם), והמדרש מספר שבזכות זאת זכו לגאולה.

הבגד לא תפש ולא תופס ביהדות מקום המתקשר לצעקה האחרונה של צו האופנה. הקב"ה עסק פעמיים, עפ"י הכתוב, בתיכנון בגדים: פעם אחת עבור אדם וחווה, לאחר חטא עץ הדעת, ופעם
נוספת בפרשתנו, – לבגדי הכהונה.
לבגד, על פי היהדות יש משמעות מיוחדת הרבה מעבר להיותו "מודרני" איכותי או יפה. הבגד עם היותו כיסוי לגוף הוא גם לבוש לנפש שבתוך הגוף. הוא משפיע בד בבד על התנהגותו ורגשותיו של הלובש, וגם על התנהגותו ורגשותיו של הזולת המתבונן בבגד ובלובשו.

על כל הכהנים בישראל הוטל תפקיד מלידה לשמש בקודש. כהן שבפועל אינו מבצע עכשיו את יעודו, אך מחליט להיות "קרוב" לבורא ולמצוותיו – רק כך תתאפשר לו בצד התואר החשוב והנכבד גם לשרת בקודש בפועל ממש, "לכהנו לי לקדשו לי" – וללבוש את הבגדים המיוחדים האלה, בגדים המהווים כעין תעודת – זהות למעמדם ולתפקידם של הכוהנים – למען כלל ישראל.

יהי רצון שאצל כל הכהנים בימינו תתעורר כבר עכשיו התשוקה להכיר את העבודה המוטלת
עליהם בקודש, ובזכות זאת נזכה לראותם בקרוב ממש לבושים בבגדי כהונתם – בעבודתם
בבית המקדש!

קריאת המגילה במוצאי שבת בשעה 18:30 לאחר תפילת ערבית. הציבור מוזמן!

המגילה מסמלת את ההשגחה ה-א-לו-הית הגלויה בתוך ההסתר-אסתר. (שם אלוקים אינו מופיע כלל במגילה).
מגילה=לגימה, מצוות היום! מגילה=גלימה.. =תחפושת! מגילה=גימלה-לגמול חסד=מתנות לאביונים!
מגילה=מילגה – לתת לשני משלוח מנות! מגילה=גמילה – מעצבות! להיות רק בשמחה!

הדלקת נרות: 5:01 צאת שבת: 6:10 שבת שלום ומבורך
ופורים שמח
ד.טל

סגור לתגובות.